ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​បញ្ជរ​

សេវាកម្ម​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អតិថិជន​ធ្វើ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ពី​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit ដែល​បើក​ដំណើរ​ការ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​ ដោយ​ប្រើ​កាត​ ATM ​ជា​ឈ្មោះ​របស់​ពួក​គេ​ផ្ទាល់​។​

*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា (1 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ) គឺ 500.000 យ៉េន (រួមទាំងកម្រៃសេវា)


ដំណើរការសេវាកម្ម

1 បង្ហាញ​ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ និង​កាត​ ATM ទៅកាន់​ភ្នាក់ងារ​ណាមួយ​របស់​យើង​។​

ចូល​ទៅ​កាន់​ភ្នាក់ងារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit ដែល​បើក​ដំណើរ​ការ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​និង​យក​ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ និង​កាត​ ATM របស់​អ្នក​ទៅ​ចុះ​បញ្ជី​ក្រោម​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់​។​ សូម​មើល​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​បញ្ជី​ទីតាំង​ភ្នាក់ងារ​នានា​។

បញ្ជី​ភ្នាក់ងារ​ដែល​បើក​ដំណើរការ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​

2 សំណើ​សុំ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

ប្រគល់​ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ និង​កាត ATM ​របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់​បុគ្គលិក​ណា​ម្នាក់​ និង​ប្រាប់​ពួកគេ​អំពី​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ញើ​។​ នៅ​ពេល​ដែល​ដំណើរការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ បុគ្កលិក​នឹង​ប្រគល់​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ជូន​អ្នក​ – សូម​រក្សា​ទុក​បង្កាន់​ដៃ​បង់​ប្រាក់​នោះ​។​

3 ​នឹង​មាន​ការ​ផ្ញើ​អ៊ីម៉ែល​មួយ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​​បាន​ដំណើរ​ការ​រួច​

ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ក្រោយ​ពី​មាន​ការ​កាត់​ថ្លៃ​ដាក់​ប្រាក់​ និង​ថ្លៃ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​ពី​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដាក់​រួច​។​
នៅ​ពេល​ដែល​នីតិវិធី​នេះ​​បាន​បញ្ចប់​សព្វគ្រប់​ យើង​នឹង​ផ្ញើ​អ៊ីម៉ែល​ទៅ​អ្នក​ដោយ​បញ្ជាក់​អំពី​ថ្លៃ​សេវា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​បាន​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​លេខ​ដក​ប្រាក់​។​

4 ប្រាក់​ទាំង​នេះ​ នឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​តាម​វិធីសាស្រ្ត​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​បញ្ជាក់​ជូន​

សម្រាប់​ការ​ដកប្រាក់​ជា​សាច់​ប្រាក់​ លេខ​ដក​ប្រាក់​នឹង​ត្រូវ​ចេញ​ជូន​នៅ​ពេល​ណា​ដែល​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​នោះ​បាន​បញ្ចប់​។​ ប្រាក់​អាច​ដក​បាន នៅ​ពេល​ណា​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​លេខ​ RN។
ប្រាក់​ផ្ទេរ​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ អាច​ត្រូវ​ការ​ពេល​ 1-3 ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​ សម្រាប់​ឲ្យ​ប្រាក់​នោះ​អាច​ផ្ទេរ​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ដែល​បាន​កំណត់​នោះ​។​