Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын нийт дүн
1 их наяд иен давлаа

we made 900b+ jpy remittance transactions
register for membership
free of charge
once registration is completed

Салбартаа хамгийн
хямд шимтгэлтэй

a cheaper, faster way to send money abroad

Remittance fees from 460 JPY
Гуйвуулгын
шимтгэл 460 иенээс
International network
Олон улсын
сүлжээ
Easy & Convenient
Хялбар бөгөөд
шуурхай
Multiple currencies & remittance methods
Хүлээн авах
арга, валютыг
сонгох боломжтой
Multilingual customer support
Олон улсын
хэл дээр

OUR SERVICES

chuyển tiền với chi phí thấp

Салбартаа хамгийн хямд шимтгэлтэй

chuyển tiền quốc tế với chi phí thấp

Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл

Бэлэн мөнгөөр хүлээн авах


Мөнгөн гуйвуулгын дүн
Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл
1 JPY - 30,000 JPY
860 JPY
30,001 JPY - 50,000 JPY
980 JPY
50,001 JPY - 100,000 JPY
1,380 JPY
100,001 JPY - Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэлийн дээд хязгаар*
1,480 JPY
*1 удаад илгээх боломжтой мөнгөн дүнгийн дээд хязгаар 8,000 Ам.доллартай дүйцэхүйц байна. Гэвч, 1,000,000 иен давах боломжгүй.
lệ phí chuyển tiền

Валютын ханшыг шалгах

xem tỷ giá
220 countries and regions

Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын өргөн сүлжээ

extensive international network
220 countries and regions
SBI Remit нь MoneyGram-с эхлэн төрөл бүрийн мөнгөн гуйвуулгын байгуулагтай хамтран ажиллаж, дэлхийн 220-с дээш улс, бүс нутагт мөнгөн гуйвуулгын сүлжээг эзэмшиж байна.
SBI Remit нь MoneyGram-с эхлэн төрөл бүрийн мөнгөн гуйвуулгын байгуулагтай хамтран ажиллаж, дэлхийн 220-с дээш улс, бүс нутагт мөнгөн гуйвуулгын сүлжээг эзэмшиж байна.
moneygram tbbank landbank bank bri
city express jet peru scb cb bank
There are 2 types of receiving methods: cash pick-up or bank transfer

Хүлээн авах арга,
валютыг сонгох боломжтой

Multiple currencies and remittance methods
Хүлээн авах арга нь 「Бэлэн мөнгөөр хүлээн авах」болон 「Банкны дансаар хүлээн авах」 гэсэн хоёр төрөл байдаг.
Cash pick-up allows the recipient to collect the transfer in cash at one of MoneyGram's affiliated offices
「Бэлэн мөнгөөр хүлээн авах」 MoneyGram-н хамтардаг салбараас хүлээн авагч нь өөрийн биеээр бэлэн мөнгө хүлээн авах үйлчилгээ.
Bank direct allows to transfer to bank account of recipient
「Банкны дансаар хүлээн авах」 заасан банкны дансанд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ.
Cash pick-up allows the recipient to collect the transfer in cash at one of MoneyGram's affiliated offices
「Бэлэн мөнгөөр хүлээн авах」 MoneyGram-н хамтардаг салбараас хүлээн авагч нь өөрийн биеээр бэлэн мөнгө хүлээн авах үйлчилгээ.
Bank direct allows to transfer to bank account of recipient
「Банкны дансаар хүлээн авах」 заасан банкны дансанд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ.
convenience, fast
registration membership free
registration membership free
easy and convenient

Хялбар бөгөөд шуурхай

methods easy convenient
Online remittance
Интернет мөнгөн шилжүүлэг
Remit Card
Remit card мөнгөн шилжүүлэг
Furikomi remittance
Фүрикоми мөнгөн шилжүүлэг
Convenience Store remittance
Конбини мөнгөн шилжүүлэг
ripple
Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тохируулан интернет болон АТМ, сүлжээ дэлгүүр зэргээс мөнгө шилжүүлэх захиалга хүлээн авч байна.
Цаашлаад банкны данс шаардлаггүйгээр хамгийн хурдандаа 10-н минутын дотор бэлэн мөнгө хүлээн авах боломжтой.
Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тохируулан интернет болон АТМ, сүлжээ дэлгүүр зэргээс мөнгө шилжүүлэх захиалга хүлээн авч байна.
Цаашлаад банкны данс шаардлаггүйгээр хамгийн хурдандаа10-н минутын дотор бэлэн мөнгө хүлээн авах боломжтой.
Multilingual customer support

Олон улсын хэл дээр

11 laguages
SBI Remit нь Зүүн өмнөд Азийн улс орнуудын ажилчид олон бөгөөд, Япон хэл гэлтгүй төрөлх хэл дээр үйлчилгээ авах боломжтой.
Our website is also available in those laguages
methods convenience
registration membership free
registration membership free

Гишүүнээр бүртгүүлэх дараалал

Гишүүнээр бүртгүүлвэл нэг долоо хоногийн хугацаанд「 Welcome багц (Гэрээр хүргэлт хийлгэх үйлчилгээнд хэрэглэх шаардлагатай бичиг баримт)」 хүргэгдэнэ.Welcome багцад бүртгүүлсэн хувь хүн өөрөө л хүлээн авах боломжтой. Түүний дараа, Welcome багц доторх түр нэвтрэх нууц үгийг ашиглан компанийн гишүүний вэб хуудсанд нэвтэрнэ үү.Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрсний дараа гишүүнчлэлийн бүртгэл дуусна.
※Хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд үйлчилгээ авах боломжгүй.
registration sign up registration sign up

Гишүүнээр үнэгүй бүртгүүлэх

registration membership
free of charge
once registration is completed