ကောင်တာမှ ငွေလွှဲခြင်း

အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကြောင့် customer များသည် ၎င်းတို့၏အမည်ဖြင့် ATM ကတ်ကိုအသုံးပြု၍ ငွေလွှဲပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးသည့် SBI Remit agent ထံမှ ငွေများကို လွှဲပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

*အများဆုံးငွေပမာဏ (တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်) ယန်း 500,000 (အခကြေးငွေအပါအဝင်) ဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဥ်

1 သင်၏ Remit ကတ်နှင့် ATM ကတ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ agent တစ်ဦးထံ ပေးဆောင်ပါ

ငွေလွှဲပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးသည့် SBI Remit agent တစ်ဦးထံသို့ သွားရောက်ပြီး သင့်အမည်ဖြင့်စာရင်းသွင်းထားသော ငွေလွှဲကတ်နှင့် ATM ကတ်တို့ကို ယူဆောင်ပါ။ Agent တည်နေရာများစာရင်းကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ။

ငွေလွဲပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်သည့် agent များစာရင်း

2 ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုချက်

ငွေလွှဲကတ်နှင့် ATM ကတ်တို့ကို အေဂျင်စီဝန်ထမ်းတစ်ဦးထံသို့ ပေးပြီး သင်လွှဲပို့လိုသော ငွေပမာဏကို ၎င်းတို့အား အသိပေးပါ။ ငွေလွှဲပို့ခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် ဝန်ထမ်းသည် သင့်အား ပြေစာတစ်စောင်ပေးမည်ဖြစ်ကာ – အဆိုပါပြေစာကို သိမ်းဆည်းထားပါ။

3 ငွေလွှဲပို့ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်နောက်တွင် အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါသည်။

အပ်နှံသည့်ငွေပမာဏထဲမှ ငွေအပ်နှံခများနှင့် ငွေလွှဲခများကို နှုတ်ယူပြီးသည်နှင့် ငွေများကို သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးဖြင့် လွှဲပို့ပေးသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် သင့်အား ဝန်ဆောင်ခ၊ ငွေလွှဲခ၊ ပြည်တွင်း၌လက်ခံရရှိမည့် ငွေပမာဏနှင့် Reference number (RN) တို့ကို အကြောင်းကြားရန် အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

4 ငွေများကို ဖော်ပြပါငွေလွှဲပို့ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ငွေသားထုတ်ယူရန်အတွက် ငွေလွှဲပို့ခြင်းကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် Reference number ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Reference number ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့် ငွေသားများကို ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ပေးပို့လိုသည့်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲပို့ရန်အတွက် ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသို့ ငွေလွှဲခြင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ရက် 1-3 ရက်ကြာမြင့်သည်။