सम्बन्धित कम्पनीहरूको सूची

 

कम्पनीका प्रोफाइलहरू

कम्पनीको नाम SBI FinTech Solutions Co., Ltd.
मुख्य कार्यालयको ठेगाना 9F, Aoyama First Building, 2-1-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002
फोन:०३-३४९८-५०११
फ्याक्स:०३-३४९८-५०१२
स्थापना गरिएको २०११/०४/०४
पूँजी १,४५२,६६०,००० येन
कम्पनी प्रतिनिधि Yuichi Kaneko
व्यावसायिक डोमेन SBI ग्रुपको विद्युतीय व्यापार भुक्तान व्यवसाय र FinTech सम्बन्धित व्यवसायको लागि जिम्मेवार
कम्पनीको नाम ZEUS Co., Ltd.
मुख्य कार्यालयको ठेगाना 9F, Aoyama First Building, 2-1-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002
फोन: ०३-३४९८-९०३० (मुख्य नम्बर)
फ्याक्स: ०३-३४९८-९०२९ (मुख्य नम्बर)
स्थापना गरिएको १९९४/११/१४
पूँजी ३०,०००,००० येन
कम्पनी प्रतिनिधि Yuichi Kaneko
उपलब्ध सेवाहरू अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू; स्टोरहरूका लागि भुक्तानी सेवाहरू
कम्पनीको नाम AXES Payment Co., Ltd.
मुख्य कार्यालयको ठेगाना 8F, Aoyama First Building, 2-1-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002
फोन: ०५७०-०३-५००० / ०३-३४९८-७७११ (मुख्य नम्बर)
फ्याक्स: ०५७०-०३-५००१ / ०३-३४९८-९०६० (मुख्य नम्बर)
स्थापना गरिएको १९८९/०८/३०
पूँजी ४५,०००,००० येन
कम्पनी प्रतिनिधि Tetsuya Chinen
उपलब्ध सेवाहरू अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू
कम्पनीको नाम SBI Business Solutions Co., Ltd.
मुख्य कार्यालयको ठेगाना Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6013
फोन:०३-६२२९-०८०९
फ्याक्स:०३-३५८९-७९६२
स्थापना गरिएको १९८९/०९/२७
पूँजी १००,०००,००० येन
कम्पनी प्रतिनिधि Masaki Natsukawa
उपलब्ध सेवाहरू कार्यालयभित्रका कर्पोरेट सहायता सेवाहरू
कम्पनीको नाम SBI Cosmoney Co., Ltd.
मुख्य कार्यालयको ठेगाना 2F, KT&G Daechi Tower, 8, Teheran-ro 98, Gangnam-gu, Seoul, Korea
स्थापना गरिएको २०१७/०८/०१
पूँजी २,०००,०००,००० KRW
कम्पनी प्रतिनिधि Jeongwook Kim
उपलब्ध सेवाहरू दक्षिण कोरियामा अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स सञ्चालनहरू

SBI Fintech Solutions

ZEUSAXESSBI Business SolutionsSBI Cosmoney