काउन्टरमा

यस सेवाले सदस्यहरूलाई आफ्नो नाममा रहेको ATM कार्डको प्रयोग गरेर रेमिटेन्स सेवाहरू व्यवस्थित गर्ने SBI रेमिट एजेन्टमार्फत रकम रेमिट गर्न अनुमति दिन्छ।

*पठाउन मिल्ने सबै भन्दा ठुलो रकम (१ दिनमा १ चोटी) ५ लाख यन (शुल्क सहित)


सेवाको प्रक्रिया

1 हाम्रा एजेन्टहरू मध्ये कुनै एउटालाई आफ्नो रेमिट कार्ड र ATM कार्ड देखाउनुहोस्।

रेमिटेन्स सेवाहरू व्यवस्थित गर्ने SBI रेमिट एजेन्ट कहाँ जानुहोस् र तपाईंको आफ्नै नाममा दर्ता भएको रेमिट कार्ड र ATM कार्ड लिनुहोस्। एजेन्टका ठेगानाहरूको सूचीका लागि तल हेर्नुहोस्।

रेमिेटेन्स सेवाहरू व्यवस्थित गर्ने एजेन्टहरूको सूची

2 रेमिटेन्स अनुरोध

एजेन्सी कर्मचारी सदस्यलाई आफ्नो रेमिट कार्ड र ATM कार्ड दिनुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंले पठाउन चाहनुभएको रकमको जानकारी दिनुहोस्। रेमिटेन्स प्रक्रिया गरिएपछि, कर्मचारी सदस्यले तपाईंलाई रसिद दिनुहुनेछ – कृपया उक्त रसिद नपाउँदासम्म लागि होल्ड गर्नुहोस्।

3 रेमिटेन्सलाई प्रक्रिया गरेपछि एउटा इ-मेल डेलिभर गरिन्छ।

डिपोजिट शुल्क र रेमिटेन्स शुल्कहरू डिपोजिट गरिएको रकमबाट कटौती गरिसकेपछि रकम तोकिएको मुद्रामा रेमिट गरिन्छ।
यी कार्यविधिहरू पूरा भइसकेपछि, हामीले तपाईंलाई सेवा शुल्क, विनिमय दर, स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पैसाको रकम र रेफरेन्स नम्बरको जानकारी सहितको इ-मेल पठाउने छौं।

4 तोकिएकोएको रेमिटेन्स विधिद्वारा रकम प्राप्त गरिनेछ

नगद सङ्कलनको लागि, रेमिटेन्स पूरा हुने बित्तिकै रेफरेन्स नम्बर जारी गरिनेछ। RN प्राप्त हुने बित्तिकै रकम सङ्कलनका लागि उपलब्ध हुन्छ।
बैंक खाताका ट्रान्सफरहरूलाई रेमिटेन्स रकम गन्तव्य खातामा क्रेडिट गरिन 1-3 व्यावसायिक दिन आवश्यक पर्छ।