โอนเงินผ่านตัวแทน

บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนเงินจากตัวแทนของ SBI Remit ที่ให้บริการโอนเงินได้โดยใช้บัตร ATM ในชื่อของลูกค้าเอง

*จำนวนเงินสูงสุด (1 ครั้งต่อวัน) คือ 500,000 เยน (รวมค่าธรรมเนียม)


ขั้นตอนการให้บริการ

1 แสดงบัตรโอนเงินของท่านและบัตร ATM ให้กับตัวแทนของเรา

ไปที่ตัวแทนของ SBI Remit ที่ให้บริการโอนเงิน โดยนำบัตรโอนเงินและบัตร ATM ที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองมาด้วย โปรดอ่านข้อความด้านล่าง เพื่อดูที่ตั้งของตัวแทนของเรา

รายชื่อตัวแทนที่ให้บริการโอนเงิน

2 ส่งคำขอโอนเงิน

ส่งบัตรโอนเงินและบัตร ATM ของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ของตัวแทน และแจ้งจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อดำเนินการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าจะให้ใบบันทึกรายการกับท่าน โปรดเก็บใบบันทึกรายการนี้ไว้

3 ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่มีการดำเนินการโอนเงินแล้ว

เงินจะถูกโอนเป็นค่าเงินสกุลนั้นๆ เมื่อลบค่าธรรมเนียมการฝากเงินและค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกจากจำนวนเงินที่ฝากเรียบร้อยแล้ว
เมื่อขั้นตอนเหล่านี้แล้วเสร็จ เราจะส่งข้อความแจ้งค่าบริการ อัตราแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินโอนที่จะได้รับในท้องถิ่น และหมายเลขอ้างอิงไปยังอีเมลของท่าน

4 รับเงินตามวิธีการโอนเงินที่ระบุไว้

สำหรับการรับส่งเงินสด จะมีการออกหมายเลขอ้างอิงทันทีที่การโอนเงินแล้วเสร็จ ผู้รับจะสามารถรับเงินได้ทันทีที่ได้รับหมายเลข RN
การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อโอนยอดดังกล่าวเข้าบัญชีปลายทาง