ไทย

ประเทศที่สามารถส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศได้

สกุลเงินขารับ

บาท (THB)

ธนาคารที่รับเงินโอนได้

การรับเงินสด

สกุลเงินขารับ

บาท (THB)

การรับเงิน

SBI Remit มีบริการรับเงินสดผ่านเครือข่าย MoneyGram
การรับส่งเงินสามารถทำได้ภายในเวลาประมาณ 10 นาทีหลังการโอน * ณ จุดบริการ MoneyGram
* อาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงไปจนถึง 2 วันโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับวิธีโอนเงินและเวลาทำการ ตลอดจนเงื่อนไขการจัดการของจุดบริการที่อยู่ต่างประเทศ

 

ผู้รับอาจรับเงินสดได้ที่ตัวแทนที่อยู่ใกล้สุด แม้ว่าจะไม่มีบัญชีธนาคารก็ตาม

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับจุดรับเงินได้ที่นี่

ลิ้งค์เข้าสู่เว็บไซต์ MoneyGram ของแต่ละประเทศมีดังนี้

マネーグラム

โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของแต่ละประเทศให้ผู้รับเงินทราบด้วย

จุดรับเงินในประเทศไทย