Mga katanungan

Mga katanungan gamit ang email

support@remit.co.jp

Mga katanungan gamit ang telepono

SBI Remit Customer Support Center

 03-5652-6759

Para sa mga mahahalagang katanungan, mangyaring tumawag sa aming customer center sa oras ng business hours.

Business Hours

Para sa wikang Japanese at Chinese

weekdays: 09:00-18:00 (JST)

weekend at mga national holiday: 10:00-18:00 (JST)

 

Para sa wikang Tagalog at English
weekdays: 08:00–22:00 (JST)

weekend at mga national holiday: 12:00-21:00 (JST)

(Maliban sa Bagong Taon at mga petsa ng bakasyon na itinakda ng SBI Remit)