Over-the-Counter(Snapsend)

Sa serbisyong ito, maaaring mag-remit ang customer ng mga pondo mula sa isang SBI Remit agent na nangangasiwa ng serbisyong remittance gamit ang isang ATM card na nakapangalan sakanila.

*Maximum na halaga (1 oras bawat araw) ay 500,000 yen (kabilang ang bayad)

Proseso ng Serbisyo

1 Ipakita ang iyong Remit Card at ATM Card sa isa sa aming mga agent

Pumunta sa isang SBI Remit agent na nangangasiwa ng serbisyong remittance at dalhin ang iyong Remit Card at ATM card na nakarehistro sa iyong pangalan. Tingnan ang listahan sa ibaba para sa lokasyon ng agent.

Listahan ng mga agent na nangangasiwa ng mga serbisyong remittance

2 Remittance request

Ibigay ang iyong Remit Card at ATM Card sa isang agency staff member at ipaalam sakanila ang halaga ng gusto mong ipadala. Kapag naiproseso na ang remittance, bibigyan ka ng resibo ng staff member – mangyaring itago ang resibong ito.

3 Nagpapadala ng e-mail pagkatapos maproseso ang remittance

Na-reremit ang mga pondo sa nakatalagang currency kapag ang mga bayad sa deposito at remittance ay naibawas na mula sa halaga ng deposito.
Kapag nakumpleto na ang mga pamamaraan, magpapadala kami ng e-mail na ipinapaalam sa iyo ang service charge, ang halaga ng palitan, ang halaga ng pera na matatanggap at ang Reference Number.

4 Ang mga pondo ay matatanggap sa mga nakatalagang paraan ng remittance

Para sa cash pick-up, ibibigay ang Reference Number sa oras na makumpleto ang remittance. Maaaring kunin na ang mga pondo sa oras na matanggap ang RN.
Kinakailangan ng 1-3 business days ang pag-transfer sa bank account para madagdag ang remittance sa padadalhang account.