Chuyển tiền từ các đại lý của SBI Remit (Snapsend)

Dịch vụ này cho phép quý khách chuyển tiền từ đại lý của SBI Remit bằng thẻ ATM mang tên của khách hàng.

*Hạn mức chuyển tiền qua Snapsend là 500,000 JPY (1 ngày/1 lần).

Quá trình dịch vụ

1 Xuất trình Thẻ Remit và Thẻ ATM cho một trong các đại lý của SBI Remit

Vui lòng đi đến đại lý chuyển tiền của SBI Remit, mang theo Thẻ Remit và thẻ ATM có tên của quý khách. Xem bên dưới để biết danh sách địa điểm đại lý.

Danh sách đại lý chuyển tiền

2 Lệnh chuyển tiền

Đưa Thẻ Remit và Thẻ ATM của quý khách cho nhân viên đại lý và thông báo cho họ về số tiền quý khách muốn gửi. Sau khi hoàn thành giao dịch, nhân viên sẽ đưa cho quý khách một biên nhận – vui lòng giữ lại biên nhận này.

3 Email xác nhận

Tiền được chuyển theo đơn vị tiền tệ chỉ định sau khi đã khấu trừ phí gửi và phí nạp tiền vào số tiền gửi.
Khi các quy trình này đã hoàn tất, SBI Remit sẽ gửi cho quý khách email thông báo về phí dịch vụ, tỷ giá, số tiền thực nhận và Mã số tham chiếu.

4 Nhận tiền theo phương thức chuyển tiền đã đăng ký/chỉ định

Trong trường hợp nhận tiền mặt, Mã số tham chiếu sẽ được xuất ra ngay khi việc chuyển tiền hoàn tất. Có thể nhận tiền ngay khi có Mã số tham chiếu.
Nếu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, sẽ mất từ 1 đến 3 ngày để ghi có trong tài khoản.