ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ

SBI Remit Co., Ltd. သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အလွန်အရေးကြီးသည့်အရာအဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဤနယ်ပယ်တွင်း လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတော်တဆမှုများနှင့် ပေါ့ဆမှုများမှ သင်ခန်းစာယူကာ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင် အကြမ်းဖျဥ်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် customer များ၏သီးသန့်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်ပါသည်။

1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာကိုရယူသောအခါတွင် ကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိသာ ရယူမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 'ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း' တွင် အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်တင်အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူကိုခန့်အပ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ရုံးတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှုများ အားကောင်းလာစေကာ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုခြင်းအား ကာကွယ်မည်ဖြစ်သည်။

2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီမံခန့်ခွဲပြီး သက်ဆိုင်ရာ customer သို့မဟုတ် တရားရေးအဖွဲ့အစည်းထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခက်အလက်ပေါက်ကြားခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီသည် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးသည့်အချက်ကို သတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာရပ်များမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီသည် စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပြီး ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပါက လျင်လျင်မြန်မြန်အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

3. ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝယ်တွင်ရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများနှင့်စံနှုန်းများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာပါသည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် စီမံရေးရာတည်ဆောက်ပုံနှင့် စနစ်များကို ဆက်လက်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

4. မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများနှင့် တိုင်ကြားမှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်း

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများနှင့် တိုင်ကြားမှုများကို လျင်လျင်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ရန်အတွက် စနစ်နှင့်လုပ်ငန်းစဥ်တို့ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ထားရှိပါသည်။

5. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းပုံအား အဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအား စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံကို အဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စတင်တည်ထောင်သည့်ရက်စွဲ- ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ
ဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်၊ 2010 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 23 ရက်၊ 2019 ခုနှစ်
SBI Remit Co., Ltd
Yoshinori Kimura, Representative Director

《မေးမြန်းစုံစမ်းရန်》
လိပ်စာ- SBI Remit Co., Ltd.
13F Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6013
Tel: 03-5652-6759
E-mail: support@remit.co.jp
(တနင်္လာမှ သောကြာ) 9:00 – 18:00 (ရုံးပတ်ရက်များ/စနေ/တနင်္ဂနွေ) 10:00 – 18:00
(နှစ်ကုန်နှင့်နှစ်ကူးရုံးပတ်ရက်များနှင့် ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောပိတ်ရက်များအတွင်း ပိတ်သည်)