ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲခြင်း

ဤဝန်ဆောင်မှုဖြင့် MoneyGram မှတဆင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှပေးပို့သောငွေများကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ခံထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် Member အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စာရင်းသွင်းထားသော ဘဏ်အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်သည်။

*အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ဂျပန်ဘဏ်အကောင့်မရှိသည့် တစ်ဦးချင်း customer များနှင့် corporate customer များအတွက် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဥ်

 • ငွေထုတ်ယူရန်အတွက်အသုံးပြုမည့် ဘဏ်အကောင့်ကို စာရင်းသွင်းပါ

  Member အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးမြောက်သည်နှင့် ငွေထုတ်ယူရန်အသုံးပြုမည့် ဘဏ်အကောင့်ကို Member ဆိုဒ်မှ စာရင်းသွင်းပါ။
  Member ဆိုဒ်မှ အကောင့်ဝင်ခြင်း> Member ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း> Member ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ပြင်ဆင်မည်> ငွေထုတ်ယူရန်အကောင့်အား မှတ်ပုံတင်ခြင်း> ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းအား ရှာဖွေမည်> ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း၊ ရုံးခွဲ၊ အကောင့်နံပါတ်နှင့် အကောင့်အမည်တို့ကို ရွေးချယ်ပါ

  *အကောင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် Member တစ်ဦးကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားကြောင်း သေချာပါစေ။ မှားယွင်းသော ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ပါက သင်၏ငွေလွှဲပို့မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။

 • ငွေလက်ခံထုတ်ယူရန်အတွက် ငွေလွှဲပို့ရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သည့်ပါတီထံမှလိုအပ်သည့် ငွေလွှဲပို့ခြင်းအချက်အလက်များကို ရယူပါ။

  လွှဲပို့လိုက်သည့်ငွေကို လက်ခံထုတ်ယူရန်အတွက် ငွေလွှဲပို့ရန် တောင်းဆိုခြင်းဖောင်မှ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို လိုအပ်ပါသည်။

  • အကိုးအကားနံပါတ်
  • ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သည့် party အမည်
  • ငွေလွှဲပို့သည့် အကြောင်းအရင်း

  ငွေလွှဲပို့သောအခါတွင်အမှားအယွင်းများမဖြစ်စေရန်အတွက် ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုသူရရှိထားသော ပြေစာမိတ္တူကိုလက်ဝယ်ရှိသည်မှ အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။

 • လိုအပ်သောအချက်များကို ငွေလက်ခံထုတ်ယူခွင့် တောင်းဆိုခြင်းဖောင်တွင် ဖြည့်သွင်းပါ

  Member ဆိုဒ်မှ အကောင့်ဝင်ပြီး ငွေလက်ခံထုတ်ယူခွင့် တောင်းဆိုခြင်းဖောင်တွင် ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ငွေလက်ခံထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။

 • ငွေထုတ်ယူရန်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း

  ငွေလွှဲပို့ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ငွေများကို ငွေထုတ်ယူရန်အကောင့်သို့ လွှဲပို့သည်။ ငွေလွှဲပို့ခသည် ငွေထုတ်ယူခနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အကြိမ်ကြိမ်လွှဲပို့ခြင်းများကြောင့် ငွေလွှဲပို့ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် သီးခြားငွေလွှဲခများကုန်ကျကြောင်း မှတ်သားပါ။
  ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ရက်၏ 15:00 နာရီတွင်ပြီးမြောက်သော ငွေလက်ခံထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်နောက်နေ့တွင်မှ အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်သည်။