အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲပို့ခြင်း

လွယ်ကူအဆင်ပြေသော ငွေလွဲပို့ခြင်းနည်းလမ်း- အင်တာနက်၏ကြိုတင် ငွေအပ်နှံသည့်အကောင့်ထဲသို့ ငွေထည့်ပြီးနောက် Member Site ထဲတွင် ငွေလွှဲပို့မည့်သူနှင့်ငွေလွှဲပမာဏကို ရွေးချယ်၍ ငွေလွှဲပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဥ်

1 ကြိုတင်ငွေအပ်နှံသည့်အကောင့်သို့ ငွေထည့်ခြင်း

Member Registerလုပ်ပြီးနောက် မိမိနာမည်၏ဘဏ်အကောင့်မှ SBI Remit မှသတ်မှတ်ပေးထားသော ကြိုတင်ငွေအပ်နှံသည့် အကောင့်သို့ ငွေလွှဲရန်အတွက် ငွေထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်ငွေအကောင့်ထဲသို့ ငွေ၀င်ခြင်းကို စစ်ဆေးပေးပါ။
ငွေထည့်ပြီးဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်းဖြစ်ပါက မိနစ် ၃၀အကြာတွင် ကြိုတင်ငွေအကောင့်ထဲသို့ ငွေ၀င်မည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်ပိတ်ချိန်ဖြစ်ပါက ဘဏ်ဖွင့်သည့်ရက်တွင် ငွေ၀င်ခြင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

အခြားသော ငွေထည့်နည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး

ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးရှိ စာတိုက်ဘဏ် ATM.Lawson ဘဏ်ATMများတွင် Deposit (ငွေသွင်းကတ်)ကို အသုံးပြု၍ ငွေထည့်နိုင်ပါသည်။

Deposit (ငွေသွင်းကတ်)ကို အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ATMတွင် ငွေထည့်နည်းအသုံးပြုပုံမှာ (+ဖွင့်ပါ) ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါသည်။

 

စာတိုက် ATMမှ ငွေလွှဲနည်း ဖွင့်ပါ ပိတ်ပါ

 

စာတိုက်ATMအသုံးပြုနည်းအဆင့်ဆင့်

Lawson ATM မှငွေလွှဲနည်း ဖွင့်ပါ ပိတ်ပါ

Lawson ဘဏ်၏ Website တွင် မိမိနှင့် အနီးဆုံး Lawson ATMကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

 

 

Lawson ATM အသုံးပြုနည်းအဆင့်ဆင့်

2 SBI Remit ၏ Member Site မှ ငွေလွှဲပို့ရန် တောင်းဆိုခြင်း

Member Site မှငွေလွှဲပို့ရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ အင်တာနက်ကြိုတင်ငွေအပ်နှံသည့်အကောင့်၏ လက်ကျန်ငွေမှ ငွေလွှဲရန် ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
(၃၆၅ ရက် ၂၄နာရီလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။)

3 သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေလွှဲပို့ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

ငွေသားဖြင့်ငွေထုတ်ယူလိုပါက ငွေလွှဲပို့ပြီးနောက်တွင် ငွေထုတ်ယူမည့်နံပါတ်(Reference Number)ကို ထုတ်ပေးပြီးနောက် ထိုအချိန်တွင် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အကာင့်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူလိုပါက ငွေလွှဲပို့ပြီးနောက် ၀-၂ရက်ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း ဘဏ်အကောင့်တွင် ငွေ၀င်ခြင်းကို စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။