လွှဲပို့မည့်/လက်ခံရယူမည့် နိုင်ငံများ

ငွေလွှဲခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံများ/ဒေသများစာရင်း

နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 200 ကျော်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးပေါင်း 380,000 လွှဲပို့နိုင်ပါသည်

ငွေလွှဲခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံများ/ဒေသများစာရင်း

ငွေလွှဲခွင့်မပြုထားသော နိုင်ငံများ/ဒေသများစာရင်း

အချို့သောနိုင်ငံများတွင် တရားမဝင်ငွေလွှဲပို့ခြင်း ပိုမိုများပြားလာသောကြောင့် ငွေမပို့မီ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပါသည်။

ငွေလွှဲခွင့်မပြုထားသော
သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော နိုင်ငံများ/ဒေသများစာရင်း

အလွယ်တကူလွှဲပို့ခြင်းနည်းလမ်းများ

Customer များသည် – အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲပို့ခြင်း – ATM အပ်နှံငွေ- ကုန်အစုံရရှိနိုင်သော စတိုးဆိုင်များမှ ငွေလွှဲခြင်း စသည့် အလွယ်တကူလွှဲပို့ခြင်းနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အလွယ်တကူလွှဲပို့ခြင်းနည်းလမ်းများ