ငွေလွှဲခ

ငွေလွှဲခ

မြန်မာ

ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း

ငွေလွှဲသည့်ပမာဏ ဝန်ဆောင်ခများ (အခွန်အပါအဝင်)
1 ယန်း – ယန်း 10,000 ယန်း 460
ယန်း 10,001 – ယန်း 50,000 ယန်း 880
ယန်း 50,001 – ယန်း 250,000 ယန်း 1,480
ယန်း 250,001 – အများဆုံးငွေပမာဏ* ယန်း 1,980

* ‘ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲခြင်း’ ငွေလွှဲပို့မှုကို ယန်း 1,000,000 အထိကန့်သတ်ထားသည်။
**ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ‘ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲခြင်း’ သည် 1 ယန်းမှ ယန်း 50,000 အထိ ယန်း 880 ဖြစ်သည်။

ငွေအပ်နှံကြေး

ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေလွှဲပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည့်အခါ သင်ထည့်ထားသောငွေများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ ငွေအပ်နှံကြေးများကိုပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

အွန်လိုင်း
ငွေလွှဲပို့ခြင်း

ငွေများကို SBI Remit မှသတ်မှတ်ထားသည့်အကောင့်အတွင်းသို့ ထည့်သောအခါတွင် Customer များသည် ပေးဆောင်ရမည့်ငွေလွှဲခများကို ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
သင်အသုံးပြုသည့်ဘဏ်၊ ငွေလွှဲသည့်ပမာဏနှင့် ငွေလွှဲသည့်နည်းလမ်းများပေါ်မူတည်၍ ငွေလွှဲခများ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် အဆိုပါငွေလွှဲခများဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များကို သင့်ဘဏ်နှင့် စစ်ဆေးပါ။

Remit Card အသုံးပြု၍ ငွေလွှဲပို့ခြင်း

 

Deposit (ငွေသွင်းကတ်)ဖြင့် ငွေထည့်ခြင်း

Deposit (ငွေသွင်းကတ်)ဖြင့် ငွေထည့်ခြင်း

Deposit (ငွေသွင်းကတ်)ဖြင့် ငွေထည့်ခြင်း
ငွေလွှဲသည့်ပမာဏ စာတိုက် ATM
ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
Lawson ATM
ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
ယန်း 50,000 သို့မဟုတ် ယန်း 50,000 အောက် ယန်း 330 ယန်း 300
ယန်း 50,000 အထက် ယန်း 500
ငွေလွှဲသည့်ပမာဏ စာတိုက် ATM
ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
Lawson ATM
ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
ယန်း 50,000 သို့မဟုတ် ယန်း 50,000 အောက် ယန်း 330 ယန်း 300
ယန်း 50,000 အထက် ယန်း 500

*စာတိုက် ဘဏ်ATMမှ တကြိမ် တွင် ယန်း‌သောင်း 100 ထိ ငွေထည့်နိုင်ပါသည်။ (စာတိုက်ဘဏ်၏ကောင်တာတွင် ‌အသုံးမပြုနိုင်ပါ)

*Lawson ဘဏ်ATMမှ တကြိမ်တွင် ယန်း‌သောင်း50ထိ ထည့်နိုင်ပြီး (ငွေစက္ကူအရွက် အရေအတွက် 59ရွက်)ထိ အမြင့်ဆုံးထည့်နိုင်ပါသည်။

Furikomi ဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း

SBI Remit မှသတ်မှတ်ထားသောအကောင့်ကိုအသုံးပြုပါက ငွေလွှဲခကို Customer မှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ငွေလွှဲခများသည် ငွေလွှဲသည့်ပမာဏနှင့် ငွေလွှဲသည့်နည်းလမ်းများပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ဘဏ်နှင့်အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်။

ကွန်ဗီနီမှ ငွေလွှဲခြင်း
ငွေလွှဲပို့ခြင်း

စရန်ငွေပမာဏ ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
1 ယန်း – ယန်း 29,999 ယန်း 360
ယန်း 30,000 – ယန်း 49,999 ယန်း 560
ယန်း 50,000 – ယန်း 100,000 ယန်း 800

Snapsend

ငွေလွှဲသည့်ပမာဏ ငွေလွှဲခ (အခွန်အပါအဝင်)
ယန်း 50,000 သို့မဟုတ် ယန်း 50,000 အောက် ယန်း 330
ယန်း 50,000 အထက် ယန်း 500

ငွေလွှဲခြင်း ဖျက်သိမ်းခ

လွှဲငွေကို ဖျက်သိမ်းပါက လွှဲပို့ငွေကို ပြန်အမ်းသည့်အခါတွင် ဖျက်သိမ်းခ ယန်း 1,000 ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

*အပ်နှံငွေ ပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
*ငွေထုတ်ယူပြီးပါက ငွေလွှဲပို့ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ.

ငွေထုတ်ယူခ

ငွေလွှဲပို့သောအကောင့်ရှိငွေလက်ကျန်ကို သင့်ဘဏ်အကောင့်သို့လွှဲပါက အောက်ဖော်ပါအခကြေးငွေများ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း ထုတ်ယူငွေပမာဏ ငွေထုတ်ယူခ (အခွန်အပါအဝင်)

住信SBIネット銀行
SBI Sumishin Net Bank

ယန်း 51

အထက်ဖော်ပြပါတို့မဟုတ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ယန်း 30,000 အောက်

ယန်း 170

ယန်း 30,000 နှင့်အထက်

ယန်း 265
  • *ငွေထုတ်ယူခကိုနှုတ်ထားသည့် သင်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ယူငွေပမာဏကို လွှဲပေးမည်ဖြစ်သည်။
  • *သင်၏ငွေလွှဲပို့သောအကောင့်ရှိငွေလက်ကျန်သည် ငွေထုတ်ယူခအောက်နည်းနေပါက ငွေထုတ်ယူခများကို နှုတ်ယူထားမည်မဟုတ်ပါ။