လက်ခံထုတ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ /
အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု

နိုင်ငံတကာငွေလွှဲပို့မှုကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ငွေလက်ခံရယူခြင်း

ငွေပေးချေမှုအကောင့်မှ ငွေများထုတ်ယူခြင်း