ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

SBI REMIT သည် [Customerများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့်အက်ဥပဒေ၊ အစရှိသည့် }အောက်ဖော်ပြပါ[ ဥပဒေ }အတိုချုံး} ကိုအခြေခံပြီးအောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များထုတ်ပြန်ကြော်ငြာထားပါသည်။

1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား အသုံးပြုရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာသည့်အကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ

SBI REMIT သည် Customer များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ Customer များ၏ အချက်အလက်များကို ၊ရယူသည့်အခါတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးပြုရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဘောင်အတွင်းသာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ Customerများနှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များရယူသည့်အခါ အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြိုတင်၍သေချာသိအောင်ပြောကြားပေးပါသည်။
တဖန်၊ SBI Remit သည် Customer များအနေဖြင့် အသုံးပြုရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို သိသာထင်ရှားအောင် အထူးသတိထားပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ ဥပမာအားဖြင့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားသည့်အခါတွင်လည်း စုစည်းထားသည့် မေးခွန်းအတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရသည့်ရည်ရွယ်ချက်လိုက်သာ ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုသည့်စာရင်းများ

 • 1.1. နိုင်ငံတကာသို့ငွေလွှဲပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Member များအဖြစ်စာရင်းသွင်းရန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းရန်-
 • 1.2. လူတဦးတယောက်၏ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်နှင့် ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းများဆီသို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းအက်ဥပဒေ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာပြည်တွင်းအခွန်စည်းကြပ် ရန်အတွက် ပြည်ပငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ၊ အခြား ဆက်စပ်ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းပေါ်အခြေခံပြီး လူတဦးတယောက်၏မှတ်ပုံတင်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းအစရှိသည်တို့နှင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် အရည်အချင်းများကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်အတွက်
 • 1.3. အခြားကုမ္ပဏီများမှ အပ်နှံထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ အားလုံး(သို့) တစိတ်တပိုင်း ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
 • 1.4. Customer များနှင့် ချုပ်ဆိုထားစာချုပ်နှင့် ဥပဒေများပေါ်တွင် အခြေခံသည့် အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်တာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
 • 1.5. စျေးကွက်စစ်တမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် မေးခွန်းလွှာများမှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်။
 • 1.6. မေးလ်တိုက်ရိုက်ပေးပို့၍ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အမျိုးမျိုးသော အဆိုပြုချက်များအတွက်။
 • 1.7. ချိတ်ဆက်ထားသောကုမ္ပဏီများ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အမျိုးမျိုးသော အဆိုပြုချက်များအတွက်။
 • 1.8. လွှဲပို့ငွေအမျိုးမျိုးကို ဖျက်သိမ်းမှုနှင့် ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်။
 • 1.9. Customer များ၏ငွေလွှဲများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်။

ထို့အပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများပေါ်အခြေခံ၍ ကန့်သတ်ထားပြီး အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်မှာအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အသုံးပြုပြုများဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အမိန့်ပြန်တမ်း၏ အပိုဒ်ခွဲ 26 နှင့် အညီငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် လူမျိုး၊ အယူဝါဒ၊ မိသားစုနောက်ကြောင်း၊ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးကုသမှုအခြေအနေ၊ ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များအပြင် အများမသိနိုင်သော အထူးအချက်အလက်များ(လုပ်ငန်းအတွင်းမှ သိရှိရသောအချက်အလက်များဖြစ်ပြီး မထုတ်ဖော်ထားသော သတင်းအချက်များကိုဆိုလိုပါသည်) ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်သည့်အခါမှာလည်း သင့်တော်သောအလုပ်တွင် သေချာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်လိုအပ်သော ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး တတိယပါတီဖြစ်သည့် လူ၊ အဖွဲ့အစည်းကို ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေနှင့်အညီ Customer များ၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှ အပ အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် လူ၊ အဖွဲ့အစည်းအား အသုံးပြုရန် ပေးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါ။

2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး

SBI Remit ကုမ္ပဏီမှ Customer များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီမှ သင့်တင်လျောက်ပတ်စွာ တောင်းယူရရှိပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့် SBI Remit ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအရင်းအမြစ်များမှ ရယူနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များရယူနိုင်သည့် သတင်းအရင်းအမြစ်ဥပမာများ
Customerများမှ SBI Remit ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဒေတာများထည့်သွင်းခြင်းအပြင် Memberအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို တိုက်ရိုက်တင်ပြသည့်အခါ

3-1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

SBI Remit ကုမ္ပဏီတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လက်ခံပြုလုပ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီပေါင်းခြင်းနှင့်တခြားသော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းမှ လွဲ၍ Customer များ၏ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအား ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

 • 3.1. ဥပဒေအရ အခြေခံအားဖြင့် လိုအပ်သောအခါ
 • 3.2. လူ့အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ ကာယကံရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် ခက်ခဲသာအခါ
 • 3.3. .အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ရန်(သို့မဟုတ်) ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ချိန်တွင် ကာယကံရှင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ခက်ခဲသောအခါ
 • 3.4. နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအများပြည်သူပိုင်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ အပ်နှံထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ကာယကံရှင်၏သဘောတူခွင့်ပြုသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အခါ

ထို့အပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အပ်နှံသည့်အခါမှာ SBI Remit ကုမ္ပဏီ၏စံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ ပြင်ပအပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီသို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်ရန် စာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိုပြီး သင့်လျော်သော နေရာတွင် လုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲရန် သေချာပြုလုပ်ထားပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့် SBI Remit ကုမ္ပဏီသည် အောက်ပါရုံးလုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ပသို့ ကိုင်တွယ်အပ်နှံခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့် ပြင်ပအပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီသို့ လွှဲအပ်မည့်ရုံးလုပ်ငန်းများ
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း၊
မေးလ်တိုက်ရိုက်ပို့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရုံးလုပ်ငန်း၊
System လည်ပတ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းစာင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရုံးလုပ်ငန်းများ
SBI Remit ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံတကာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို လက်ခံရရှိမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရုံးလုပ်ငန်းများ
ဖောက်သည်များထံမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားပေးရမည့် ရုံးလုပ်ငန်း

3-2. နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍

(1) နိုင်ငံခြားအမည်၊ သင့်လျော်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိထားသော သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ရှိသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ဆောင်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား ဖောက်သည်များ၏ ငွေလွှဲသည့်နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများထံ ပေးအပ်ခြင်းမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
MoneyGram International Payment Systems, Inc. အမေရိကန်နိုင်ငံ
LandBank of The Philippines ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
G-Xchange, Inc. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
COINS.PH (BETUR INC.) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
PT Bank Central Asia Tbk အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK. ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
City Express Money Transfer Pvt., Ltd. နီပေါနိုင်ငံ
JET PERU S.A. ပီရူးနိုင်ငံ
Tranglo Sdn. Bhd. မလေးရှားနိုင်ငံ
The Siam Commercial Bank Public Company Limited ထိုင်းနိုင်ငံ
CB Bank PCL မြန်မာနိုင်ငံ
ACLEDA Bank Plc. ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ
UnionPay International Co., Ltd. တရုတ်နိုင်ငံ
အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများတည်ရှိရာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော အောက်ပါစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါကို စစ်ဆေးပါ။
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
・နီပေါနိုင်ငံ
■ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် ရှိ မရှိ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ်အား ညွှန်ပြခြင်းနှင့် ညွှန်ပြစေနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
 • ・EU မှအပြည့်အဝ ထောက်ခံချက်- မရှိပါ
 • ・APEC ၏ CBPR စနစ်- မရှိပါ
 • ・OECD ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် အခြေခံမူ 8 ချက် နှင့်အညီဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးများ နှစ်မျိုးလုံးကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
 • ・အခြားအနေဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် စနစ်များမရှိပါ
・ပီရူးနိုင်ငံ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် ရှိ မရှိ
 • ■ Law N° 29733 Law on Protection of Personal Data.
 • ■ Supreme Decree N° 003-2013-JUS-Regulation of the Personal Data Protection Law.
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ်အား ညွှန်ပြခြင်းနှင့် ညွှန်ပြစေနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
 • ・EU မှအပြည့်အဝ ထောက်ခံချက်- မရှိပါ
 • ・APEC ၏ CBPR စနစ်- မရှိပါ
 • ・OECD ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် အခြေခံမူ 8 ချက် နှင့်အညီဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးများ နှစ်မျိုးလုံးကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
 • ・အခြားအနေဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် စနစ်များမရှိပါ
(2) သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် အစီအမံနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
အထက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ OECD ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လမ်းညွှန်ချက် အခြေခံမူ 8 ချက်အညီလုပ်ဆောင်သော အစီအမံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • ・MoneyGram International Payment Systems, Inc.
  အစီအမံများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
 • ・LandBank of The Philippines
  အစီအမံများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
 • ・G-Xchange, Inc.
  အစီအမံများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
 • ・COINS.PH (BETUR INC.).
  အစီအမံများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
 • ・PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
 • ・PT Bank Central Asia Tbk
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
 • ・VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・City Express Money Transfer Pvt., Ltd.
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
 • ・JET PERU S.A.
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・Tranglo Sdn. Bhd.
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・The Siam Commercial Bank Public Company Limited
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・CB Bank PCL
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・ACLEDA Bank Plc.
  1. ①စုဆောင်းမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  2. ②ဒေတာအကြောင်းအရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
  3. ③ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  4. ④အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  5. ⑤ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ၏ အခြေခံမူ : အစီအမံကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
  6. ⑥ထုတ်ဖော်ခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  7. ⑦တစ်ဦးချင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
  8. ⑧တာဝန်ယူခြင်း၏အခြေခံမူ : အစီအမံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
 • ・UnionPay International Co., Ltd.
  အစီအမံများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

SBI Remit သည် အောက်ပါ အချက် 4.1 တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အချက် 4.2 တွင်ဖော်ပြထားသော ပါတီများဖြင့် ပူးတွဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချက် 4.1.d တွင်ဖော်ပြထားသော အလုပ်ခန့်အပ်ထားရှိမှုအတွက် လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို အချက် 4.3.e တွင်ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးစာချုပ်များနှင့် ငွေလဲလှယ်မှု အက်ဥပဒေ၊ အာမခံလုပ်ငန်း အက်ဥပဒေနှင့် အခြားဆက်စပ်သော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ အချက်အလက်မျှဝေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာပြီး အဆိုပါဥပဒေများနှင့်အညီ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

4.1. ပူးတွဲအသုံးပြုနိုင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

 • 4.1.a. အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ငွေလွှဲရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်၊ အများသူငှာကိုအသိပေးနိုင်သော အချက်အလက်နှင့် အခြားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ-
 • 4.1.b. ငွေလွှဲပို့ခြင်းမှတ်တမ်းများ၊ ပွိုင့်အချက်အလက်၊ customer မှဝယ်ယူခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး အစရှိသည်၊ ငွေလွှဲပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အခြားသောအချက်အလက်များ-
 • 4.1.c. Customer နံပါတ်နှင့် ငွေလွှဲပို့သည့် နံပါတ် အစရှိသည်တို့အပါအဝင် စီမံရေးရာအရေအတွက်များကဲ့သို့သော ငွေလွှဲပို့ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့်
 • 4.1.d. SBI Group ကုမ္ပဏီများ၌ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၏အမည်၊ ကျား၊ မ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်း၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုများ၊ အလားတူအချက်အလက်များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များ။

4.2. အသုံးပြုသူများမှ မျှဝေထားသောအချက်အလက်အတိုင်းအတာ

4.1 တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် SBI Group ကုမ္ပဏီများ (နောက်ပိုင်းတွင် “SBI Group ကုမ္ပဏီများ” ဟုရည်ညွှန်းဖော်ပြပါမည်) နှင့်ပူးတွဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ အချက်အလက်များပူးတွဲအသုံးပြုခွင့်ရှိသော အသုံးပြုသူများကို ကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html

4.3. ပူးတွဲအသုံးပြုသောအချက်အလက်များ အသုံးပြုရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

 • 4.1 ပါအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းများအတွက် မျှဝေနိုင်သည်-
  4.3.a. SBI Group ကုမ္ပဏီများမှပေးဆောင်သောဝန်ဆောင်မှုများ၏ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု
  အကောင့်ဝင်နေချိန်နှင့် အကောင့်ဝင်ပြီးနောက် အသုံးပြုသူမှန်ကုန်ကြောင်း သက်သေပြရာ၌ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို SBI Group ကုမ္ပဏီများ၏ စာရင်းသွင်းထားသော customer အဖြစ် အသုံးပြုသောအခါတွင် customer ၏အချက်အလက်များအား စာမျက်နှာအမျိုးမျိုးတွင် အလိုအလျောက်ပြသရန်။
 • 4.3.b. SBI Group လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုတင်မှာယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဆုငွေများကို လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အခြားသော ငွေလွဲဝန်ဆောင်မှုကို လျှောက်ထားသည့်အခါ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများ Customer များ၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ SBI Group လုပ်ငန်းမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ ဆက်စပ်လျက်ရှိသော နောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ အခြားသော ဝန်ဆောင်များကို အဆင်ပြေစေနိုင်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်များ အတွက်
 • 4.3.c. SBI Group ကုမ္ပဏီများအတွက် ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း
  • ・ အီးမေးလ်မဂ္ဂဇင်းများ သို့မဟုတ် အလားတူဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် SBI Group ကုမ္ပဏီများမှ အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန်။
  • ・ အီးမေးလ်၊ စာတိုက်၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အလားတူနည်းလမ်းများမှတဆင့် SBI Group ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ရန်။
  • ・ ကျား၊ မ၊ အသက်အရွယ်၊ နေထိုင်သည့်တည်နေရာ၊ ဝါသနာများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုများအပြင် ဝယ်ယူအားပေးမှုမှတ်တမ်းနှင့် SBI Group ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အလားတူအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖန်တီးထားသောဝဘ်ဆိုဒ်များ၌ ရှာဖွေသည့်မှတ်တမ်းများကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အညီ SBI Group ကုမ္ပဏီများမှကမ်းလှမ်းသော ကြော်ငြာများနှင့် အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြရန်။
  • ・ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့် SBI Group ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်ခြင်းဖြင့် ရှိနှင့်ပြီးသားဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
  • ・ စစ်တမ်းများ၊ ကမ်ပိန်များ၊ ဆုနှိုက်ခြင်းများနှင့် ဆုများပို့ဆောင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ လျှောက်ထားသူများကို ဆက်သွယ်ရန်။
 • 4.3.d. စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ဖြေကြားခြင်း
  အီးမေးလ်၊ စာတိုက် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် SBI Group ကုမ္ပဏီထံသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ဖြေကြားခြင်း။
 • 4.3.e. ဝန်ထမ်းအသစ် ခေါ်ယူခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်း
  SBI Group ကုမ္ပဏီရှိ အလုပ်နေရာအတွက်လျှောက်ထားရန်တင်သွင်းလာသော ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်းနှင့် အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းဖော်ပြချက်များအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို SBI Group ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
 • 4.3.f. အခြားသော တာဝန်ဝတ္တရားများ
  အထက်ဖော်ပြပါ 4.3.a. မှ 4.3.e အထိအပြင် SBI Group ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်း။
 • 4.3.g. အထွေထွေ
  အထက်ဖော်ပြပါ 4.3.a မှ 4.3.f အထိတွင်ဖော်ပြထားသည်များ၏ပြင်ပ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကုမ္ပဏီသည် SBI Group ကုမ္ပဏီများမှဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးချက်ကို ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

4.4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်မှာ SBI Holdings, Inc ဖြစ်သည်။
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Representative Director) Takashi Nakagawa

4.5. ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
သတင်းအချက်အလက်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို SBI Holdings, Inc ၏ အထွေထွေရေးရာနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဌာနသို့ လိပ်မူသင့်သည်။
ဖုန်းနံပါတ်- 03-6229-0100 (ဧည့်ကြိုကောင်တာ)

5. တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရန် လုပ်ငန်းစဥ်များ

SBI Remit သည် ဧည့်သည် များအားမေးလ်တိုက်ရိုက်ဖြင့် Marketing ပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်စဲရန်တောင်းဆိုလာပါက‌ နှောင့်‌‌‌‌နှေးခြင်းမရှိဘဲ နောက်ဆက်တွဲပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်စဲဆိုင်းငံထားမည် ဖြစ်သည်. သို့ပေမဲ့ဧည့်သည်များအား အကန့်အသက်မရှိ ပေးပို့လျက်ရှိသော Maintenance ပြုလုပ်သည့် အသိပေးသည့် မေးလ် အစရှိသည့် အရေးကြီးသော သတိပေးချက်များကို ရပ်စဲရန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ.

ဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်
တောင်းဆိုချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Customer Support Center သို့ ပေးပို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

6.သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍

(1) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်သည့် လုပ်ငန်း၏ အမည်၊ တည်နေရာနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်
SBI Remit Co., Ltd.
1-6-1၊ ရော့ပွန်းဂိ၊ မိနတိုရပ်ကွက်၊ တိုကျိုမြို့
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Representative Director) Yoshinori Kimura
(2) သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်
အထက်ဖော်ပြပါ “1” အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(3) သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းစသည်တို့အပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကာယကံရှင် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန်စသည့် တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်အား အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ကာယကံရှင် (သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်) ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက်မှ စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေကြားပေးပါမည်။ ထို့အပြင် တောင်းဆိုသည့် အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံကို တင်သွင်းပေးရမည့်အခါမျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားပုံနည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍
ထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာယကံရှင်သို့ အေးဂျင့်မှ ထုတ်ဖော်ရန်အစရှိသည့် တောင်းဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ SBI Remit မှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ရေးသားပြီး၊ ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ SBI Remit Customer Center သို့ စာတိုက်မှ ပေးပို့ပေးပါ။

လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ်agent ၏အထောက်အထားအား အတည်ပြုခြင်း
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှ တောင်းဆိုမှုပေးပို့သည့်အခါတွင် ကုမ္ပဏီသည် ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်၊ ပတ်စ်ပို့၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်ပြား သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံးနှိပ်ထားသော မှတ်ပုံတင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (လက်ရှိတရားဝင်သော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောသုံးလက ထုတ်ပေးထားသော မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားမဆို ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားပါ) ထံမှ ၎င်းတို့မှန်ကန်ကြောင်းကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် SBI Remit တွင်စာရင်းသွင်းထားသော တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပြီး အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင် စာရင်းသွင်းထားသောအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။
Agent ထံမှတောင်းဆိုချက်ပေးပို့သောအခါတွင် ကုမ္ပဏီသည် agent နှင့်သက်ဆိုင်သော ရှေ့နေ့၏စာပေါ်ရှိ ခတ်နှိပ်ထားသောတံဆိပ်တုံးကို သက်သေပြခြင်းဖြင့် agent ၏ ရှေ့နေဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် တံဆိပ်တုံးနှိပ်ထားသော စာရင်းသွင်းခြင်းလက်မှတ်တို့ကို အတည်ပြုနိုင်သည်။ Agent ၏မှန်ကန်ကြောင်းအထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန် ကုမ္ပဏီသည် တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်လည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်ခနှင့်ပတ်သက်၍
ထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Customer မှ SBI Remit အား ဝန်ဆောင်ခပေးချေရန် မလိုအပ်ပါ။ ခြွင်းချက် အနေဖြင့် Customer မှ ဆက်သွယ်သည့်စရိတ်၊ လမ်းစရိတ်အစရှိသည့် ကာယကံရှင်အဖြစ်အတည်ပြုသည့်အခါ Customer မှ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်သည့်အလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကုန်ကျစရိတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

ဖြေကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ဖြေကြားချက်များကို စာတိုက်မှ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာပုံမှန်အားဖြင့် ၂ပတ်ခန့် အချိန်ကြာနိုင်ပါသည်။

(4) သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍

အောက်ဖော်ပြပါ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ကောင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။

7. SBI Remit ၏ help desk များ

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ ဆွေးနွေးမှုများ သို့မဟုတ် တိုင်ကြားချက်များအား အောက်ဖော်ပြပါအကူအညီပေးရေးကောင်တာများဆီသို့ ပေးပို့သင့်သည်။

SBI Remit Co., Ltd. – Customer Support Center:
 03-5652-6759
ဂျပန်ဘာသာအတွက် 4 ကိုနှိပ်ပါ / တဂါးလော့ဘာသာအတွက် 1 ကိုနှိပ်ပါ / တရုတ်ဘာသာအတွက် 2 ကိုနှိပ်ပါ / အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက် 3 ကိုနှိပ်ပါ

ဂျပန်ဘာသာအတွက် 4 ကိုနှိပ်ပါ / တရုတ်ဘာသာအတွက် 2 ကိုနှိပ်ပါ
ရုံးဖွင့်ချိန်-
တနင်္လာမှ သောကြာ 09:00-18:00
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ 10:00-18:00

တဂါးလော့ဘာသာအတွက် 1 ကိုနှိပ်ပါ / အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက် 3 ကိုနှိပ်ပါ
ရုံးဖွင့်ချိန်-
တနင်္လာမှ သောကြာ 08:00-22:00
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ 12:00-21:00
(နှစ်သစ်ကူးနှင့် ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသော ရုံးပိတ်ရက်များအပြင်)

8. Cookies

Customer များ ဆိုဒ်ကို ပိုမိုအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် SBI Remit သည် ၎င်း၏ဝဘ်စာမျက်နှာအချို့တွင် cookies ဟုအများသိကြသောနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ Customer မှ ကုမ္ပဏီ၏ဆိုဒ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့သောအခါတွင် ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်မှ ၎င်း၏ကွန်ပြူတာကို ခွဲခြားရန်နှင့် အချက်အလက်များရယူရန်အတွက် ကုမ္ပဏီမှ cookies ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် customer များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူရန်အလို့ငှာ cookies ကိုလုံးဝအသုံးမပြုပါ။

9. Google Inc မှပေးဆောင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အချက်အလက်အသုံးပြုမှု

ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့် customer များ အဆင်ပြေမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အလို့ငှာ—ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်မှုများကို ခွဲခြားရန်အတွက် SBI Remit သည် Google Inc. မှဆောင်ရွက်ပေးသော Google Analytics ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရ ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူသူများကြည့်ရှုခဲ့သည့် စာမျက်နှာများဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို စုဆောင်းရန်အတွက် ၎င်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက် (နောက်ပိုင်းတွင် “ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” ဟုဖော်ပြမည်) ကို Google Inc. မှရယူရန်အတွက် Google Analytics ၏ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုပါသည်။

Customer ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အသက်အရွယ်/ကျား၊မ)၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့် Google ၏ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုမှုနှင့် ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းများမှ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ကောက်ချက်ဆွဲရသော စိုးရိမ်ပူပန်သည့်အကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ အချက်အလက်။

*Google Inc. မှ ကိန်းဂဏန်းအရကောက်ချက်ဆွဲသော အချက်အလက်များအား ပြောင်းလဲရန်အတွက် customer များသည် Google Inc. ၏ Ad Settings သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
*ကုမ္ပဏီ Google Inc. မှရယူသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီကိုခွဲခြားရန်အချက်အလက်များ လုံးဝမပါဝင်ပါ။
*Customer သည် Google Inc. ၏ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုပါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို မရယူပါ။

ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို သရုပ်ခွဲရန်အတွက် SBI Remit နှင့် (Google Inc. အပါအဝင်) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများသည် (Google Analytics Cookies ကဲ့သို့သော) ပထမအဖွဲ့အစည်း cookies နှင့် အခြားသော ပထမအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် (DoubleClick Cookies ကဲ့သို့သော) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း cookies သို့မဟုတ် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများပေါင်းစပ်မှုတို့ကို အသုံးပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် customer ၏ကြော်ငြာရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်၊ မှတ်တမ်းကိုနှိပ်ကာ လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီများမှ ကြော်ငြာဖြန့်ဝေမှုတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် SBI Group အပိုင်မဟုတ်သော ဝဘ်ဆိုဒ်များ ကို အသုံးပြုပါ။

Google Analytics အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထံသို့ SBI Remit မှ မဝင်ရောက်စေလိုပါက ဖယ်ရှားရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ URL သို့ဝင်ရောက်ပါ။
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • 2022 ခုနှစ် ဧပြီလ 1 ရက်