FAQ

Member အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

စာရင်း

Member ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ငန်းစဥ်

မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

Member ဖြစ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများ

နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်းများ

စာရင်း

လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလ

ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုချက်များ

ငွေလွှဲပို့ရန်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သည့်အခါ သတိပြုရမည့်အချက်များ