ការ​គ្រប់​គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ចុះ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​ ស្រប​ទៅ​តាម​ ‘ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ការពារ​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​’ និង​ច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​ហៅ​កាត់​ថា​ “ច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ឯកជន​ភាព​”)។

1. បញ្ហា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ការ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ចេតនា​នូវ​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌មានបុគ្គល​របស់​អតិថិជន​ ដែល​ទទួល​បាន​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ ក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដែល​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​បំពេញ​បាន​នូវ​ការ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ចេតនា​ ដូច​មាន​រៀប​រាប់​ខាង​ក្រោម​។​
សូម​កត់​សម្គាល់​ថា​ នៅ​ពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​អតិថិជន​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​នូវ​គោលបំណង​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​នោះ​ជា​មុន​។​
បន្ថែម​លើ​​ការ​​តម្រូវ​ឲ្យ​​​បញ្ជាក់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​អំពី​គោល​បំណង​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ ដើម្បី​ឲ្យ​អតិថិជន​បាន​ដឹង​​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​នោះ​ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​កំណត់​គោលបំណង​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​នោះ ​ស្រប​ទៅ​តាម​កាលៈទេសៈ​ដែល​ព័ត៌មាន​នោះ​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ឧទាហរណ៍​ ដើម្បី​​​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​កម្រង​សំណួរ​​ ឬ​ត្រូវ​​ប្រើ​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​​​ការ​​ប្រមូលផ្តុំ​ស្ថិតិ​​។​

បញ្ជី​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​តាម​គោល​បំណង​ចង់​បាន​

 • 1.1. ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាសមាជិក​សម្រាប់​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​ និង​ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​។
 • 1.2. ដើម្បី​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​​បុគ្គល និង​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា​តើ​បុគ្គល​ម្នាក់​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​សេវា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស្រប​ទៅ​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​[ការ​បង្ការ]​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នៃ​ផល​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ច្បាប់​ស្តី​ពីរូបិយប័ណ្ណបរទេស​​ ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រគល់​របាយការណ៍​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្រៅ​​ប្រទេស​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការ​ធានាការ​បង់ពន្ធ​ក្នុង​ស្រុកឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ​​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេង​ៗ​។​
 • 1.3. ដើម្បី​​បំពេញ​សេវាកម្ម​ណាមួយ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​វិភាគ​ (អាច​ដោយ​ផ្នែក​ ឬ​ទាំង​ស្រុង)​ ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រុមពីខាងក្រៅ​ដោយ​ប្រតិបត្តិករ​អាជីវកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​។​
 • 1.4. ដើម្បី​អនុវត្តសិទ្ធិ និង​ការ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ផ្អែក​លើ​កិច្ច​សន្យា​ជាមួយ​អតិថិជន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ច្បាប់​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​។
 • 1.5. ដើម្បី​ស្រាវ​ជ្រាវ​ និង​អភិវឌ្ឍ​សេវា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ដោយ​អនុវត្ត​តាម​ការ​ស្ទង់មតិ​ទី​ផ្សារ​ ជាមួយ​នឹង​ការ​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ និង​កម្រង​សំណួរ​។​
 • 1.6. ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អតិថិជន​អំពី​សេវា​កម្ម​ តាមរយៈ​ប្រៃសណីយ៍​ដោយ​ផ្ទាល់​ ឬ​តាម​មធ្យោបាយ​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។​
 • 1.7. ដើម្បី​ជូនដំណឹង​អំពី​ផលិតផល​និង​សេវា​កម្ម​ពី​ក្រុមហ៊ុន​បុត្តសម្ព័ន្ធ​ ឬ​អង្គភាព​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។​
 • 1.8. ដើម្បី​លុប​ចោល​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ និង​អនុវត្ត​នូវ​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​ បន្ទាប់​ពីការ​លុប​ចោល​។​
 • 1.9. ដើម្បី​អនុវត្ត​នូវ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់​ប្រាក់​ជាមួយ​នឹង​អតិថិជន​ឲ្យ​បាន​សមស្រប​ និង​ក្នុង​លក្ខណៈដែល​គ្មាន​ឧបសគ្គ។​

សូមកត់សម្គាល់ថា ត្រង់ចំណុចដែលគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបុគ្គលណាមួយ ត្រូវបានរឹតត្បិតដោយច្បា ព័ត៌មាននោះមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់នោះទេ។ ជាក់ស្ដែង ចំណុចដូចមានចែងខាងក្រោមនេះ។

ស្រប​តាម​មាត្រា​ 26 នៃ​បទប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ធានាសុវត្ថិភាព​ឲ្យ​បាន​សមស្រប​នូវ​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​សេវា​កម្ម​របស់​ពួកគេ​ និង​មិន​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ និង​មិន​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​ភាគី​ទី​បី​នូវ​ព័ត៌មាន​បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ជាតិសាសន៍​ គោលជំនឿ​ ប្រភព​​គ្រួសារ​ លំនៅដ្ឋាន​ ស្ថានភាព​សុខភាព​និង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ និង​កំណត់ត្រា​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ ក៏​ដូច​ជា​ព័ត៌មានពិសេស​មិន​មែន​សាធារណៈ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ (ឧ.ទា. ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ដឹង​តាម​រយៈ​ពេលវេលា​អាជីវកម្ម​ដែល​មិនមាន​ការ​ដឹងឮ​ជា​សាធារណៈ)​។​

ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ចំនួនលេខ​ដើម្បី​កំណត់​ពី​បុគ្គល​ជាក់លាក់​នៅ​ក្នុង​នីតិវិធី​រដ្ឋបាល​ ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ពុំ​ទទួល​បាន​ ប្រើប្រាស់ ឬ​ផ្តល់​ជូន​ដល់​ភាគី​ទីបី​នូវ​លេខអត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ឬ​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ដែល​រួម​បញ្ចូល​នូវ​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​ សម្រាប់​គោលបំណង​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ការប្រើប្រាស់​តាម​គោលបំណង​ដែល​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់​ដូច​គ្នានោះ​ទេ​​។​

2. ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ត្រឹមត្រូវ​

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ត្រូវ​ទទួល​បានព័ត៌មាន​​​បុគ្គល​​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវពី​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​។​
ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុន​អាច​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ពី​ប្រភព​ដូច​ខាង​ក្រោម​។​

ឧទាហរណ៍​នៃ​ប្រភព​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន
ប្រភព​ដែល​ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់ជូន​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​អតិថិជន​ ដូច​ជា ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ដែល​អតិថិជន​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់​ពួកគេ​ ក៏​ដូច​ជា​ឯកសារ​ជា​លាយលក្ខណ៍​ដែល​ដាក់​ជូន និង​ប្រគល់​ជូន​ដោយ​អតិថិជន​ ដូច​ជា ​ទម្រង់​ពាក្យស្នើ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​​ ។ល។

3-1. ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ជូន​ដល់​ភាគី​ទី​បី​

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit មិន​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ណាមួយ​ដែល​ខ្លួន​មាន​ដល់​ភាគីទីបី​ដោយគ្មាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​​អតិថិជននោះ​ទេ​ លើកលែង​តែ​សេវា​កម្ម​ណា​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ ព័ត៌មាន​ណាដែល​ផ្តល់​ជូន​​ពាក់ព័ន្ធ​​នឹង​អាជីវកម្មក្រោយៗ​ ​​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ការ​រំលាយ​ក្រុមហ៊ុន​​បញ្ចូល​គ្នា​ ឬ​ដោយមូលហេតុ​ផ្សេង​ទៀត​ ព័ត៌មាន​ណា​ដែល​មាន​ការ​ប្រើប្រាស់​រួម​គ្នា​ និង​ក្នុងករណី​នានា​ដែល​មាន​ចែង​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖​

 • 3.1. នៅត្រង់ចំណុច​ណា​ដែល​មានមូលដ្ឋាន​ច្បាប់​ឬ​បទប្បញ្ញត្តិ​ត្រឹមត្រូវ​
 • 3.2. នៅ​ត្រង់​ចំណុច​ណា​ដែល​មានការ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ការ​ពារ​ជីវិតមនុស្ស​ បុគ្គល ឬ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ ហើយ​វា​មាន​ការលំបាកក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​បុគ្គល​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​។​
 • 3.3. នៅ​ត្រង់​ចំណុច​ណា​ដែល​មាន​ការ​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ​ ឬ​លើកកម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សុខភាព​កុមារ​ ហើយ​វា​មានការលំបាក​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ​។​
 • 3.4. នៅ​ត្រង់​ចំណុច​ណា​ដែល​មាន​ការ​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ចូល​រួមសហការ​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​ជាតិ​ អង្គភាព​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ ឬ​អ្នក​ទទួល​បញ្ញើ​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចការ​​ច្បាប់​ឬបទប្បញ្ញត្តិ​​ និង​ត្រង់ចំណុច​ណា​ដែល​​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចការ ​នឹង​បង្ក​ជាឧបសគ្គ​ ឬ​ហានិភ័យដែល​មានជា​​ឧបសគ្គ​ ប្រសិនបើ​ទទួល​បាន​​ការ​យល់ព្រម​ពី​បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ​។​

សូម​កត់​សម្គាល់​ថា​ នៅ​ពេល​មាន​សេវាត្រូវ​ប្រគល់​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​​ក្រៅ​ ក្រុមហ៊ុន​នោះ​ ត្រូវ​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការ​ដើម្បី​ធានា​ថា​​ព័ត៌មាន​បុគ្គលនោះ​ ​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​យ៉ាង​តឹង​រឹង​នៅ​ក្នុង​ការ​រក្សា​ទុក​ស្តង់ដា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​ធានា​ថា​មាន​វិធានការ​បង្ការ​ត្រឹមត្រូវ​កំពុង​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​។​

ឧទាហរណ៍​​ ក្រុមហ៊ុន SBI Remit​​​ប្រគល់​​​ការ​ងារគ្រប់​គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​​​​​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​ក្រៅ​ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​ដូច​ខាង​ក្រោម​។​

ឧទាហរណ៍​នៃ​កិច្ចការ​រដ្ឋបាលអនុវត្ត​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​ក្រៅ​
កិច្ចការ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដឹកជញ្ជូន​ឯកសារ​នីតិវិធី​;
កិច្ច​ការ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធការ​ដឹកជញ្ជូន​ប្រៃសណីយ៍​ដោយ​ផ្ទាល់​;
សេវា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​និង​ការ​ថែទាំ​ប្រព័ន្ធ​; និង​
ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រគល់​ជូន​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។​
ការងារឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អតិថិជន

3-2. ការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបីនៅបរទេស

(1) ព័ត៌មានអំពីឈ្មោះនៃប្រទេសខាងក្រៅ និងប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅបរទេសដែលទទួលបានដោយវិធីសាស្ត្រសមស្រប និងសមហេតុផល
ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនយើងមាន ទៅឱ្យប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មខាងក្រោម អាស្រ័យលើប្រទេសដែលអតិថិជនផ្ញើប្រាក់។
ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិ MoneyGram អាយអ៊ិនស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក
ធនាគារ LandBank នៃប្រទេសហ្វីលីពីន សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន
G-Xchange អាយអ៊ិនស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន
COINS.PH (BETUR INC.) សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន
ធនាគារ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
ធនាគារ PT Bank Central Asia Tbk សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន Tien Phong Commercial Joint Stock Bank សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
ក្រុមហ៊ុន City Express Money Transfer Pvt., Ltd. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធនេប៉ាល់
សេវាផ្ទេរប្រាក់ JET PERU S.A. សាធារណរដ្ឋប៉េរូ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ Tranglo Sdn. Bhd. ម៉ាឡេស៊ី
ធនាគារពាណិជ្ជ The Siam Commercial Bank Public Company Limited ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
ធនាគារ CB (Co-operative Bank Ltd.) សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ា
ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន UnionPay International Co., Ltd. សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មខាងលើស្ថិតនៅ សូមពិនិត្យមើលទំព័រខាងក្រោមដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬមើលផ្នែកខាងក្រោម។
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
· សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធនេប៉ាល់
អត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ព័ត៌មានដែលអាចជាការចង្អុលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • ・វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពគ្រប់គ្រាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប៖ គ្មាន
 • ・ប្រព័ន្ធ CBPR របស់ APEC៖ គ្មាន
 • ・កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រតិបត្តិករអាជីវកម្ម។ល។ ឬសិទ្ធិរបស់បុគ្គលស្របតាមគោលការណ៍ទាំង 8 នៃគោលការណ៍ណែនាំអំពីឯកជនភាពរបស់ OECD មានចែងទាំងពីរ។
 • ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គល :គ្មាន
· សាធារណរដ្ឋប៉េរូ
■អត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • ■ ច្បាប់លេខ 29733 ច្បាប់ស្តីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • ■ ក្រឹត្យកំពូលលេខ 003-2013-JUS- បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
■ព័ត៌មានដែលអាចជាការចង្អុលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន 
 • ・វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពគ្រប់គ្រាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប៖ គ្មាន
 • ・ប្រព័ន្ធ CBPR របស់ APEC៖ គ្មាន
 • ・កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រតិបត្តិករអាជីវកម្ម។ល។ ឬសិទ្ធិរបស់បុគ្គលស្របតាមគោលការណ៍ទាំង 8 នៃគោលការណ៍ណែនាំអំពីឯកជនភាពរបស់ OECD មានចែងទាំងពីរ។
 • ・ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គល : គ្មាន
(2) ព័ត៌មានស្តីពីវិធានការដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបី
វិធានការស្របតាមគោលការណ៍ទាំង 8 នៃគោលការណ៍ណែនាំអំពីឯកជនភាពរបស់ OECD ដែលធ្វើឡើងដោយប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មខាងលើ មានដូចខាងក្រោម។
 • ・ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិ MoneyGram អាយអ៊ិនស៊ី
  មានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់។
 • ・ធនាគារ LandBank នៃប្រទេសហ្វីលីពីន
  មានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់។
 • ・G-Xchange អាយអ៊ិនស៊ី
  មានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់។
 • ・កម្មវិធី COINS.PH (BETUR INC.)
  មានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់។
 • ・ធនាគារ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : បានពិនិត្យមើលថា
 • ・ធនាគារ PT Bank Central Asia Tbk
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : បានពិនិត្យមើលថា
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : បានពិនិត្យមើលថា
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : បានពិនិត្យមើលថា
 • ・ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE E
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ធនាគារពាណិជ្ជរួមភាគហ៊ុន SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ក្រុមហ៊ុន City Express Money Transfer Pvt., Ltd.
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : បានពិនិត្យមើលថា
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មានអនុវត្តវិធានការ។
 • ・សេវាផ្ទេរប្រាក់ JET PERU S.A.
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・សេវាផ្ទេរប្រាក់ Tranglo Sdn. Bhd.
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ធនាគារពាណិជ្ជ The Siam Commercial Bank Public Company Limited
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ធនាគារ CB (Co-operative Bank Ltd.)
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : បានពិនិត្យមើលថា
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : បានពិនិត្យមើលថា
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
  1. ① គោលការណ៍កំហិតការប្រមូល : មានអនុវត្តវិធានការ។
  2. ② គោលការណ៍នៃខ្លឹមសារទិន្នន័យ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
  3. ③ គោលការណ៍នៃការបំភ្លឺគោលបំណង : មានអនុវត្តវិធានការ។
  4. ④ គោលការណ៍កំហិតការប្រើប្រាស់ : មានអនុវត្តវិធានការ។
  5. ⑤ គោលការណ៍នៃវិធានការការពារសុវត្ថិភាព : មានអនុវត្តវិធានការ។
  6. ⑥ គោលការណ៍នៃការបង្ហាញជាសាធារណៈ : បានពិនិត្យមើលថា
  7. ⑦ គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់បុគ្គល : បានពិនិត្យមើលថា
  8. ⑧ គោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវ : មិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានអនុវត្តវិធានការទេ។
 • ・ក្រុមហ៊ុន UnionPay International Co., Ltd.
  មានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់។

4. ការ​ប្រើប្រាស់រួមគ្នា​នៃ​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit អាចប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវព័ត៌មានបុគ្គល ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុច 4.1 ខាងក្រោម ជាមួយភាគីដែលមានរាយនាមក្នុងចំណុច 4.2។ ក៏ប៉ុន្តែ ព័ត៌មានបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ការងារដែលមានរៀបរាប់ក្នុងចំណុច 4.1.d. ត្រូវប្រើតែក្នុងគោលបំណងដែលបន្ថែមលើនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តតាមការកម្រិតចំពោះការប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវព័ត៌មាន ស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីលិខិតូបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ស្ដីពីអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង និងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គលស្របទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះ។

4.1. ចំណុច​ដែល​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​អាច​ប្រើប្រាស់​​រួមគ្នា​បាន​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

 • 4.1.a. ឈ្មោះ​ អាសយដ្ឋាន​ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត​ លេខទូរសព្ទ​ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល​ ព័ត៌មាន​អំពី​តម្រូវ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ព័ត៌មាន​ក្នុង​ប្រភព​សាធារណៈ​ និង​ព័ត៌មាន​អំពី​បុគ្គល​។​
 • 4.1.b. កំណត់​ត្រា​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ទិន្នន័យ​ចំណុច​ ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​នៃ​ផលិតផល​និង​សេវា​កម្ម​ ។ល។ ដែល​អតិថិជន​​បាន​ដោះ​ដូរ​ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត​អំពី​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​។​
 • 4.1.c. ព័ត៌មានដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ដូចជា ចំនួនរដ្ឋបាល រួមទាំងចំនួនអតិថិជន និងចំនួនប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។ល។
 • 4.1.d. ព័ត៌មាន​អំពី​អតិថិជន​ដែល​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ការងារ​នៅ​​តាម​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group រួម​បញ្ចូល​​ទាំង ​ឈ្មោះ ភេទ​ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល​ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត​ អាសយដ្ឋាន​ លេខ​ទូរសព្ទ​ ប្រវត្តិការ​សិក្សា​ ប្រវត្តិការងារ​ ការ​ជំរុញ​ចិត្ត​និង​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ និង​ព័ត៌មាន​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។​

4.2. វិសាលភាព​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​

ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ក្នុង​ចំណុច​ 4.1 អាច​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SBI Group ដែលមាន​ចែង​ក្នុង​គេហទំព័រ​ខាង​ក្រោម​ (ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​ហៅកាត់ថា​ “​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group”​)។​ សូមកត់​សម្គាល់​ថា​ សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការ​​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ អាច​មានការ​ផ្លាស់ប្តូរទៅ​​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។​

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html

4.3. ការ​ប្រើប្រាស់​តាមគោលបំណង​នៃ​ការ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​

 • ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ចំណុច​ 4.1 ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​តាមគោលបំណង​ដូច​ខាងក្រោម​៖​
  4.3.a. សេវា​ដែល​ល្អ​សមស្រប​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​ផ្តល់​ដោយបណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group
  ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​អំឡុង​នៃ​ការ​ឡុកអ៊ីន​ និង​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​​​ត្រឹមត្រូវ​បន្ទាប់ពី​ការ​ឡុកអ៊ីន​​ និង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​អតិថិជន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្សេង​ៗ​ នៅ​ពេល​ប្រើប្រាស់​សេវា​នានា​ក្នុង​នាម​ជា​អតិថិជន​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​​​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group។
 • 4.3.b. សេវា​នានា​ដែល​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ផ្តល់​ទំនិញ​
  ដើម្បី​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ដែល​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ប្រគល់​​​ផលិតផល​ ផ្តល់សេវា​កម្ម​ ទូទាត់ប្រាក់​ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​អតិថិជន​ពី​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group ផ្តល់សេវា​ផ្សេង​ៗ​​​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​បន្ទាប់​ពី​ការ​លក់​​ និង​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ដែល​សមស្រប​ដើម្បី​រក្សា​ប្រាក់បម្រុង​ ទិញ​ ឬ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ផលិតផល​ ឬ​សេវា​ ឬ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ពី​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group។
 • 4.3.c. ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ និងការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ​សម្រាប់​បណ្តាក្រុមហ៊ុនរបស់ SBI Group
  • ・ ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពី​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់ SBI Group តាមរយៈ​អ៊ីម៉ែល​ ទស្សនាវដ្តី ឬ​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​​​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។
  • ・ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​សេវា​កម្ម​របស់​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុនរបស់ SBI Group តាមរយៈ​អ៊ីម៉ែល​ សារ​ប្រៃសណីយ៍​ ទូរសព្ទ​ ឬ​មធ្យោបាយ​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។​
  • ・ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ខ្លឹមសារ​ដែល​មាន​ផ្តល់ជូន​ដោយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group ​ស្របគ្នា​​ជាមួយ​នឹង​អត្តសញ្ញាណ​​បុគ្គល ​ដូច​ជា​ ភេទ​ អាយុ ទីតាំង​លំនៅដ្ឋាន​ សកម្មភាព​កម្សាន្ត​ និង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ទិញ​ប្រវត្តិ​ និង​​​ប្រវត្តិនៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​​គេហទំព័រ​ដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group ឬ​ស្ថាប័ន​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​។​
  • ・ ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​សេវា​កម្ម​ថ្មី​ៗ​ និង​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សេវា​ដែល​មាន​ស្រាប់​តាមរយៈ​ការ​វិភាគ​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​កម្ម​របស់​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group។
  • ・ ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង​ដល់​អ្នក​ដាក់ពាក្យសុំ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្រងសំណួរ​ យុទ្ធនាការ​ ការ​ចាប់​រង្វាន់​ និង​ការដឹកជញ្ជូន​រង្វាន់​។​
 • 4.3.d. ការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅ​នឹង​សំណួរ​
  ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង​សំណួរ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ទៅកាន់​ក្រុមហ៊ុន SBI Group តាមរយៈ​អ៊ីម៉ែល​ សារ​ប្រៃសណីយ៍​ ឬ​ទូរសព្ទ​។​
 • 4.3.e. ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក និង​ការ​ទាញ​យក​អ្នក​មាន​សមត្ថភាព​
  ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ រួមមាន ​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប​សម្រាប់សុំការងារ​ របាយការណ៍​អំពី​ប្រវត្តិការងារ​ដែលប្រគល់ជូន​ក្នុង​គោលបំណង​សុំ​ការងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន SBI Group គប្បី​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​សកម្មភាព​ទាញ​យក​អ្នក​មាន​សមត្ថភាព​មកបម្រើការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន SBI Group។
 • 4.3.f. កាតព្វកិច្ច​ផ្សេង​ទៀត​
  បន្ថែម​លើចំណុច​ 4.3.a. ដល់​ 4.3.e ខាង​លើ​ តាម​ការ​តម្រូវ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវា​កម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Group។
 • 4.3.g. ប្រការ​ផ្សេង​ៗ​
  ក្រុមហ៊ុន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​សម្រាប់​សេវា​កម្ម​ដែល​បាន​ផ្តល់​ដោយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​ SBI Group សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​គោលបំណង​ដែល​មាន​រៀប​រាប់​នៅ​ក្នុង​ចំណុច​ 4.3.a ដល់ 4.3.f ខាង​លើ​។​ នៅ​ក្នុង​ករណី​នោះ ត្រូវ​មាន​​ចុះ​ផ្សាយ​ការ​ជូនដំណឹង​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នោះ​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​កម្មដែលបាន​លើកឡើង​។​

4.4. ឈ្មោះ​របស់​ភាគី​ដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​
ឈ្មោះ​របស់​ភាគី​ដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គល គឺ​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Holdings, Inc។
នាយកតំណាង ណាកាហ្កាវ៉ា ថាកាស៊ិ

4.5. សំណួរ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​រួម​គ្នា​នូវ​ព័ត៌មាន​
សំណួរ​ណាមួយ​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​រួម​គ្នា​នូវ​ព័ត៌មាន​ គប្បី​ធ្វើ​ការ​ដោះស្រាយ​ដោយ​ផ្នែក​កិច្ចការ​ទូទៅ​ និង​ផ្នែកធនធាន​មនុស្ស​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Holdings, Inc.
ទូរសព្ទ៖​ 03-6229-0100 (តំណាង​)

5. នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​លុប​ចោល​ការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ផ្ទាល់​

ករណីមានសំណើរពីលោកអ្នក ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចបញ្ឈប់ការផ្ញើអ៊ីម៉ែលទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយMarketingដោយផ្ទាល់់បាន ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់លើការជូនដំណឹងសំខាន់ៗដូចជាមានការMaintenanceនោះទេ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​លុប​ចោល​
សំណើសុំ គប្បីធ្វើឡើងទៅកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនដូចមានរៀបរាប់លម្អិតខាងក្រោម។

6. អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុក

(1) ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងឈ្មោះតំណាងប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុន SBI Remit
1-6-1 Roppongi, Minato-ku, ក្រុងតូក្យូ
Representative Director Yoshinori Kimura
(2) គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុក
ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង «1» ខាងលើ។
(3) នីតិវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុក
យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំឱ្យបង្ហាញជាដើមនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានពីសាមីជន ឬអ្នកតំណាងរបស់គាត់ តាមលក្ខណៈខាងក្រោម។
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនៃនីតិវិធី យើងនឹងឆ្លើយតបដោយការចេញឯកសារ
ឬដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីជន (ឬអ្នកតំណាង) តាមវិធីសាស្ត្រខាងក្រោម។
ម្យ៉ាងទៀត អាស្រ័យលើខ្លឹមសារនៃសំណើ យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកដាក់ទម្រង់ពាក្យសុំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ការ​ធ្វើ​សំណើ​
សំណើ​ពី​បុគ្គល​ (ឬ​ភ្នាក់ងារ​របស់​ពួកគេ​)​ សម្រាប់​ការ​បញ្ចេញ​ទិន្នន័យ​បុគ្គល​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់​ដែល​មាន​ចែង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​។​ នៅ​ពេល​ដែល​ទម្រង់​នោះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់ស្នើ​ ទម្រង់​នោះ​គប្បី​ផ្ញើ​តាម​ប្រៃសណីយ៍​ទៅ​កាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​គាំ​ទ្រ​អតិថិជន​ជាមួយ​នឹង​ឯកសារ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​។​

ការ​បញ្ជាក់​អំពី​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល ​ឬ​ភ្នាក់ងារ​
នៅ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​សំណើ​ពី​បុគ្គល​ណាម្នាក់​ ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ពួកគេ​​តាមរយៈ​​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ ប័ណ្ណ​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ ឬ​ឯកសារ​ដែល​មាន​ការ​បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ​ ​​ដូច​ជា ​លិខិត​ចុះ​បញ្ជី​ដែល​មានវាយ​​​ត្រា​ទឹក​ (សូមកត់សម្គាល់ថា​ ឯកសារ​ប្រភេទ​នេះ​ ត្រូវ​មាន​សុពលភាព​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ត្រូវ​បាន​ចេញ​ជូន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​បីខែ​មុន​)។ ក្រុមហ៊ុន​ត្រូ​វ​ដាក់​លេខ​ទូរសព្ទ​បិទ​នៅ​ខាង​ក្រោយ​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ជាមួ​យ​ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ​និង​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​របស់​បុគ្គល​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ព័ត៌មាន​ចុះ​បញ្ជី​ រួមមាន ​ឈ្មោះ​ អាសយដ្ឋាន និង​លេខ​ទូរសព្ទ​។​
ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​ការ​ស្នើសុំ​ពី​ភ្នាក់ងារ​ណាម្នាក់​ ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​លិខិត​ប្រគល់​សិទ្ធិ​របស់​ភ្នាក់ងារ​នោះ​ និង​លិខិតចុះបញ្ជី​ដែល​មានវាយ​​ត្រា​ទឹក​ ​ក្នុងករណី​ដែល​ត្រា​ទឹក​ដែល​បោះ​នៅ​លើ​លិខិត​ប្រគល់​សិទ្ធិ​នោះ​ជា​របស់​ភ្នាក់ងារ​នោះ​។​ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​ត្រូវ​ទាក់ទង​ទៅ​បុគ្គល​នោះ​តាម​ទូរសព្ទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ភ្នាក់ងារ​នោះ​ដែរ​។​

ថ្លៃ​សេវា​
​ក្រុមហ៊ុន​ពុំ​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ណាមួយ​ពី​អតិថិជន​នោះ​ទេ ​សម្រាប់​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​បុគ្គល​ដែលកាន់កាប់ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​។​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ ​អតិថិជន​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ថ្លៃ​ចំណាយ​ណាមួយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ទាក់ទង​ពី​អតិថិជន​ទៅកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit ថ្លៃ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ដឹកជញ្ជូន​ណាមួយ​ និង​ការ​ចំណាយ​ណាមួយ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​អតិថិជន​នៅ​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​សម្ភារៈ​ដែល​តម្រូវ​សម្រាប់​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​ ដូច​មាន​ចែក​ក្នុង​ប្រការ​ពី​មុន​។​

ការ​ឆ្លើយ​តប​
នៅ​ពេល​ដែល​នីតិវិធី​នេះ​ត្រូ​វ​បាន​បំពេញរួច​​ ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​ផ្ញើ​តាម​ប្រៃសណីយ៍​។​
សូមចំណាំ​ថា​ នីតិវិធី​នានា​ជា​ទូទៅ​មាន​រយៈ​ពេល​ប្រហែល​ពីរ​សប្តាហ៍​។​

(4) អំពីវិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុក សូមទាក់ទងការិយាល័យព័ត៌មានខាងក្រោម។

7. ក្រុមជំនួយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit

សំណួរ​ណាមួយ​ ​ការ​ពិភាក្សា​ ឬ​ពាក្យបណ្តឹង​អំពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ គប្បី​ធ្វើ​ណែនាំ​បន្ត​ទៅកាន់​ក្រុមជំនួយ​ដែល​មាន​ចែង​ខាង​ក្រោម​។​

ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit Co., Ltd. – មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា​អតិថិជន​៖​
 03-5652-6759
ចុច​លេខ​ 4 សម្រាប់​ភាសា​ជប៉ុន​ / 1 សម្រាប់​ភាសា​តាហ្គាឡុក​ / 2 សម្រាប់​ភាសា​ចិន​ / 3 សម្រាប់​ភាសា​អង់គ្លេស​

4 សម្រាប់​ភាសា​ជប៉ុន​ / 2 សម្រាប់​ភាសា​ចិន​
ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​៖​
ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​ 09:00-18:00
ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​ និង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​ 10:00-18:00

1 សម្រាប់​ភាសា​តាហ្គាឡុក​ / 3 សម្រាប់​ភាសា​អង់គ្លេស​
ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​៖​
ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​ 08:00-22:00
ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​ និង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​ 12:00-21:00
(ក្រៅ​ពី​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ និង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ដែល​ចែង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​)

8. ឃុកគី(Cookies)

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ដែលហៅ​ថា​ឃុកគី​ នៅ​លើ​គេទំព័រ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អតិថិជន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ទំព័រ​នោះ​។​ ក្រុមហ៊ុន​ប្រើប្រាស់​ឃុកគី​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​កំណត់​កុំព្យូទ័រ​របស់​អតិថិជន និង​រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​​សម្រាប់​ពេលណា​ដែល​អតិថិជន​ត្រឡប់​មក​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ពេល​ក្រោយ​។​ ក្រុមហ៊ុន​មិន​ដែល​ប្រើឃុកគី​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អំពី​អតិថិជន​នោះ​ទេ​។​

9. ការ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​អំពី​អត្តសញ្ញាណ​​​បុគ្គល​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc.។

ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit ប្រើប្រាស់​ Google Analytics-ដែល​ជា​សេវា​ផ្តល់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc. ដែល​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ទៅលើការ​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ​—ដើម្បី​លើកកម្ពស់​គុណភាព​នៃ​សេវា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។ ក្រុមហ៊ុន​ប្រើប្រាស់​សេវា​នេះ​ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដែល​ចូល​មើល​ដោយ​អ្នក​ចូល​​ទៅកាន់​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ដោយ​គ្មាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​ដោយ​ផ្ទាល់​។​
បន្ថែម​លើ​នេះ​ ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​បន្ថែម​របស់​ Google Analytics ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ដូច​ខាងក្រោម​ (ចាប់​ពី​ពេលនេះ​តទៅ​ហៅថា​ “ព័ត៌មានកំណត់​​​”) ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc.

ព័ត៌មាន​ស្តីពី​លក្ខណៈ​អតិថិជន​ (អាយុ​/ភេទ​) ផលប្រយោជន៍​ និង​ក្តីកង្វល់ ​ដែលមាន​ការ​រំខាន​ផ្អែក​ស្ថិតិ​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ Google នៃ​​អតិថិជន​ និង​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ស្រា​វ​ជ្រាវ​លើ​អ៊ីនធឺណិត​។​

*អតិថិជន​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់​ Ad Settings របស់​ក្រុមហ៊ុន Google Inc. ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ព័ត៌មាន​លក្ខណៈបុគ្គល​ដែល​មានកំណត់​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc.
*ព័ត៌មាន​កំណត់​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​បាន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc. ពុំ​មាន​បញ្ចូល​នូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​បុគ្គល​នោះ​ទេ​។​
*ព័ត៌មាន​កំណត់​ ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​នោះ​ទេ​ ប្រសិន​បើ​អតិថិជន​ពុំ​បាន​ប្រើ​សេវា​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc.។

ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit និង​ក្រុមចែកចាយ​ជា​ភាគី​ទីបី​ (រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​ Google Inc.) ប្រើប្រាស់​ឃុកគី​របស់​ភាគី​ទីមួយ​ (ដូច​ជា​ឃុកគី​របស់​ Google Analytics) និង​ឯកសារ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ភាគី​ទីមួយ​ និង​ឃុកគី​របស់​ភាគី​ទី​បី​ (ដូច​ជា​ឃុគគី​របស់​ DoubleClick), ឬ​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​ឯកសារកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ភាគី​ទីបី​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​វិភាគព័ត៌មាន​កំណត់​ ចំណាប់​អារម្មណ៍​ និង​ក្តីបារម្ភ​របស់​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។​ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ពី​ការ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​អតិថិជន​ សូម​ចុច​លើ​ប្រវត្តិ​ និង​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​មិនមែនជា​របស់​ក្រុមហ៊ុន SBI Group ដើម្បី​ប្រើព័ត៌មានកំណត់នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​។​

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ SBI Remit អាច​ចូល​ទៅ​កាន់​ព័ត៌មាន​កំណត់​​តាមរយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Google Analytics, បន្ទាប់​មក​ សូម​ចូលតាម​ URL ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​ចាកចេញ​។
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • ថ្ងៃទី01 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022