सोधपूछहरू

इ-मेल सोधपूछहरू

support@remit.co.jp

टेलिफोन सोधपूछहरू

SBI रेमिट कस्टुमर सपोर्ट सेन्टर

 ०३-५६५२-६७५९

अत्यावश्यक सोधपूछहरूका लागि, कृपया हाम्रो कार्यालय समय भित्र टेलिफोनद्वारा हाम्रो कस्टुमर सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला।

रिसेप्शन समय

जापानी, चिनियाँका लागि

कार्यदिनहरू: ०९:००-१८:००

सप्ताहन्त र राष्ट्रिय बिदाहरू: १२:००-१८:००

 

Facebook

कार्यालय समय (कार्यदिन) ०९:००-१८:००