सोधपूछहरू

इ-मेल सोधपूछहरू

support@remit.co.jp

टेलिफोन सोधपुछ

SBI रेमिट कस्टुमर सपोर्ट सेन्टर

 ०३-५६५२-६७५९

नेपाली भाषामा नेपाली स्टाफले तपाइको रेमिट सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछौं ।

कार्यालय समय

बिहान ९ बजे बाट बेलुकी ९ बजे सम्म

(नयाँ बर्ष,बर्षको अन्तिम दिन,दशैं र तिहार बाहेक)

 

Facebook

बिहान ९ बजे बाट बेलुकी ९ बजे सम्म

(नयाँ बर्ष,बर्षको अन्तिम दिन,दशैं र तिहार बाहेक)