सेवाहरू

 • हाम्रा सेवाहरूको प्रयोग
  (व्यक्तिगत प्रयोजनको ग्राहकहरू)

 • हाम्रा सेवाहरूको प्रयोग
  (कर्पोरेट प्रयोजनको ग्राहकहरू)

 • एजेन्ट बन्नुहोस्
  (Under Construction)

हाम्रो सेवाका विशेषताहरू

 • विशेषता १

  अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स शुल्क ¥४६० बाट सुरु~

  रेमिटेन्स सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा सस्तो सेवा शुल्क

 • विशेषता २

  सरल र सुविधाजनक

  तपाईंको सुविधाको लागि विभिन्न प्रकारका रेमिटेन्स विधिहरू उपलब्ध

 • विशेषता ३

  विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल

  रकमहरू २०० भन्दा बढी राष्ट्र र क्षेत्रहरूमा पठाउन सकिने

 • विशेषता ४

  प्रस्तावमा धेरै मुद्रा र रेमिटेन्स विधिहरू

  तपाईंका रेमिटेन्स आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूल

 • विशेषता ५

  बहुभाषी ग्राहक सहायता

  हाम्रो सेवा ११ वटा भाषामा उपलब्ध छ

हाम्रो सेवाका विशेषताहरू