अनलाइन रेमिटेन्स

अत्याधिक सरल रेमिटेन्स विधि; सञ्चय खातामा ग्राहकले रकम डिपोजिट गर्ने – र त्यसपछि सदस्य पोर्टल भित्र गएर प्रापकहरू र प्रत्येक रेमिटेन्सका लागि रकम र विधिहरू सरल रूपमा उल्लेख गर्न सकिने।

सेवा प्रक्रिया

1 सञ्चय खातामा रकम कसरी डिपोजिट गर्ने

एकपटक तपाईंले सदस्यताको लागि दर्ता गरिसकेपछि, तपाईंलाई तपाईंको नामको खाताबाट SBI Remit द्वारा निर्दिष्ट गरिएको सञ्चय खातामा रेमिटान्स(हरू)का लागि रकम ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गरिनेछ।
कृपया डिपोजिट गरिएका रकम सञ्चय खातामा देखाइरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। बैंकिङ कार्यालय समय अवधिमा डिपोजिट गरिएमा, रकम लगभग ३० मिनेटको बीचमा देखाउनु पर्छ। डिपोजिट बैंकिङ समय भन्दा बाहिर गरिन्छ भने, त्यसपछि डिपोजिट अर्को व्यावसायिक दिनमा देखाइनेछ।

अन्य डिपोजिट(पैसा पठाउने) विधिहरू बारे

जापानभरी रहेका जापान पोस्ट बैंकको ATM र LAWSON बैंकको ATMहरूमा डिपोजिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

※डिपोजिट कार्ड नि:शुल्क रूपमा जारी गरिन्छ।

कृपया ATMमा कसरी जम्मा गर्ने भनेर बुझ्न “+ खोल्नुहोस्” बटन क्लिक गर्नुहोस्।

 

पोस्ट अफिस बैंकको ATM प्रयोग बिधि बारे खोल्नुहोस् बन्द गर्नुहोस

 

Lawson बैंकको ATM प्रयोग बिधि बारे खोल्नुहोस् बन्द गर्नुहोस

Lawsonबैंकको वेब साइटबाट नजिकैको ATM खोज्न सक्नुहुन्छ।

 

 

2 SBI Remit को सदस्य पोर्टल प्रयोग गरेर रेमिटेन्सको अनुरोध

सदस्यता दर्ता गरेपछि, ग्राहकहरूले आफ्नो बैंक खाताबाट सञ्चय खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छन्।
कृपया तपाईंको सञ्चय खाताको बाँकी रकम सही छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सदस्य पोर्टलबाट रेमिटेन्स अनुरोध गर्दा, तपाईंले सञ्चय खाताको ब्यालेन्सबाट रेमिट गर्न चाहनुभएको रकमको रकम छनोट गर्नुहोस्। (२४ सै घण्टा ३६५ दिन नै सेवा उपलब्ध)

3 रकम उल्लेखित रेमिटेन्स विधिद्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

रकम नगदमा सङ्कलन गरिन्छ भने रेमिटेन्स पूरा भएपछि रेफरेन्स नम्बर (RN) जारी गरिनेछ। यस समयमा, रकम सङ्कलनका लागि उपलब्ध हुनेछन्।
रकम बैंक खातामा रेमिट गरिन्छ भने, यसलाई क्रेडिट गरिएको देखा पर्न ०-२ कार्य दिन लाग्नेछ।