शुल्क

रेमिटान्स शुल्क

नेपाल

नगद ट्रान्सफर/संकलन(10 minutes)

रेमिटेन्स रकम शुल्क (कर समेत)
१ येन – ३०,००० येन ५०० येन
३०,००१ येन – १५०,००० येन १,००० येन
१५०,००१ येन – अधिकतम रकम* १,५०० येन

*” १ पटकमा पठाउन मिल्ने अधिकतम रकम भनेको १,०००,००० येन हो।

बैंक खातामा ट्रान्सफर/नगद ट्रान्सफर/संकलन(Bank Deposit/Cash Payments)

डिपोजिट रकम शुल्क (कर समेत)
१ येन – ३०,००० येन ५०० येन
३०,००१ येन – १५०,००० येन १,००० येन
१५०,००१ येन – अधिकतम रकम* १,५०० येन

*” १ पटकमा डिपोजिट गर्न मिल्ने अधिकतम रकम भनेको १,०००,००० येन हो।

डिपोजिट शुल्क

तपाईंले हाम्रो रेमिटेन्स सेवाहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंले रेमिटेन्स रकम जम्मा गर्नुहुने सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूलाई निम्न शुल्क भुक्तान गर्न आवश्यक हुन्छ।

अनलाइन
रेमिटेन्स

रकमलाई SBI रेमिटद्वारा निर्दिष्ट गरिएको सञ्चय खातामा जम्मा गर्दा ग्राहकहरू भुक्तानयोग्य ट्रान्सफर शुल्कहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छन्।
कृपया ट्रान्सफर शुल्कहरू तपाईंले प्रयोग गर्ने बैंक, ट्रान्सफर गरिएको रकम र ट्रान्सफरको विधिमा निर्भर रही भिन्न हुने हुँदा, आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गरेर बुझ्नुहोला।

रेमिट कार्ड प्रयोग गरी रेमिटेन्स गर्नुहोस्

 

डिपोजिट कार्डबाट पैसा जम्मा गर्न

डिपोजिट कार्डबाट पैसा जम्मा गर्न

डिपोजिट कार्डबाट पैसा जम्मा गर्न
रेमिटेन्सको रकम पोस्ट अफिस बैंकको ATM
शुल्क (कर सहित))
LAWSON बैंकको ATM
शुल्क (कर सहित)
५०,००० येन वा सोभन्दा कम ३३० येन ३०० येन
५०,००० येन भन्दा बढी ५०० येन
रेमिटेन्सको रकम पोस्ट अफिस बैंकको ATM
शुल्क (कर सहित)
LAWSON बैंकको ATM
शुल्क (कर सहित)
५०,००० येन वा सोभन्दा कम ३३० येन ३०० येन
५०,००० येन भन्दा बढी ५०० येन

*पोस्ट अफिस बैंकको ATM: SBI रेमिट कार्ड प्रयोग गरेर १ पल्टमा १०० मान येन पैसा डिपोजिट गर्न मिल्छ।

*LAWSON बैंकको ATM: SBI रेमिट कार्ड प्रयोग गरेर१ पल्टमा ५०मान(५९ ओटा कागज नोट मात्र) डिपोजिट गर्न मिल्छ।

*नेपाल पैसा पठाउदा बैंक खातामा जम्मा अनि सिटी एक्सप्रेसको क्याश पिकअप गर्दा डिपोजिट चार्ज २०० यन मात्र

फुरिकोमी रेमिटेन्स

यदि SBI रेमिटद्वारा निर्दिष्ट सञ्चय खाता प्रयोग गर्नुभएमा, ट्रान्सफर शुल्क ग्राहकद्वारा वहन गरिनुपर्नेछ। ट्रान्सफर शुल्कहरू तपाईंले प्रयोग गर्ने बैंक, ट्रान्सफर गरिएको रकम र ट्रान्सफरको विधिमा निर्भर रही भिन्न हुने हुँदा, आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गरेर बुझ्नुहोला।

कन्बीनी
रेमिटेन्स

जम्मा गर्ने रकम शुल्क (कर सहित)
१ येन – २९,९९९ येन ३६०येन
३०,००० येन – ४९,९९९ येन ५६०येन
५०,००० येन – १००,००० येन ८००येन

रेमिटेन्स रद्द गर्ने शुल्क

तपाईं आफैद्वारा रद्द गरिएको रेमिटेन्सको रिफन्ड गर्दा, १,००० येन रद्द शुल्क कटाएर बाँकी रकम तपाईंलाई पठाइने छ।

*रकम जम्मा शुल्क रिफण्ड हुँदैन।
*यदि प्रापकले रकम पहिले नै प्राप्त गरेमा, ट्रान्ज्याक्सन रद्द गर्न सकिँदैन।

रकम झिक्दा लाग्ने शुल्क

यदि रेमिटेन्स सञ्चय खाताको बाँकी रकमलाई तपाईंको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ भने निम्न शुल्कहरू लाग्ने छ।

गन्तव्य वित्तीय संस्था झिकिएको रकम रकम झिक्दा लाग्ने शुल्क (कर सहित)

住信SBIネット銀行
SBI सुमिशिन नेट बैंक

५१ येन

माथि उल्लेख गरिएका बाहेक अन्य वित्तीय संस्था

३०, ००० येनभन्दा कम

१७०येन

३०,००० येन र सोभन्दा बढी

२६५येन
  • *हामी तपाईंले झिक्नका लागि निर्दिष्ट गर्नुभएको रकमबाट रकम झिक्दा लाग्ने शुल्क घटाएर रकम ट्रान्सफर गर्नेछौं।
  • *यदि तपाईंको रेमिटेन्स सञ्चय खाताको बाँकी रकम झिक्ने शुल्कभन्दा कम भएमा झिक्ने शुल्कहरू कटौती गरिने छैन।