फुरिकोमी रेमिटेन्स

हामीले प्रत्येक प्रापकका लागि छुट्टा-छुट्टै ट्रान्सफर खाता दर्ता गर्नेछौं र सेवा शुल्क घटाएर (शुल्कहरू स्वचालित रूपमा काटिएका हुन्छन्) आउने डिपोजिट गरिएको पूरा रकम रेमिट गर्नेछौं। यो सेवा प्रयोग गर्दा, तपाईंले SBI Remit द्वारा तोकिएको बैंक खातामा जापानका कुनै पनि वित्तीय संस्था (अनलाइन बैंकिङ, ATM, टेलरहरू आदि) बाट रेमिटेन्स रकम ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर पूरा भएपछि, रेमिटेन्स प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ।


सेवा प्रक्रिया

फुरिकोमी रेमिटेन्स सेवा प्रयोग गर्नका लागि आवेदन

तपाईंले सदस्यताको लागि दर्ता गरिसकेपछि, प्रापकको जानकारीको रूपमा ‘फुरिकोमी रेमिटेन्स’ लाई चयन गर्नुहोस्।
प्रत्येक प्रापकको लागि तोकिएको खाता सेट गरिनेछ, जसलाई इ-मेल तथा सदस्य पोर्टल (मेरो पृष्ठ) मार्फत सूचित गराइनेछ।

विशिष्ट प्रापक खाता

कृपया राष्ट्रभरका वित्तीय संस्था (अनलाइन बैंकिङ, ATM, टेलर, आदि)बाट निर्दिष्ट प्रापक खातामा मात्र ट्रान्सफर गर्नुहोस्।
SBI Remit द्वारा भुक्तानी प्रमाणित भइसकेपछि, रेमिट गरिएको रकमलाई पूर्ण रूपमा ट्रान्सफर गरिनेछ। (ट्रान्सफर शुल्क स्वचालित रूपमा काटिनेछन्।)

रेमिटेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि तपाईंले इ-मेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।

रेमिटेन्स शुल्कहरू काटिसकेपछि रकमलाई तोकिएको मुद्रामा रेमिट गरिन्छ।
यी कार्यविधिहरू पूरा भएपछि, हामीले तपाईंलाई सेवा शुल्क, विनिमय दर, स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पैसाको रकम र रेफरेन्स नम्बर (Rn) जानकारी गराउन प्रमाणीकरण इ-मेल पठाउनेछौं।

रकमलाई दर्ता गरिएको रेमिटेन्स विधि मार्फत प्राप्त गरिनेछ

यदि रकम नगदमा सङ्कलन गरिएमा, रेमिटेन्स पूरा भएपछि रेफरेन्स नम्बर (RN) जारी गरिनेछ। यस समयमा, रकम सङ्कलनका लागि उपलब्ध हुनेछ।
यदि रकम बैंक खातामा रेमिट गरिएमा, यसलाई क्रेडिट गरिएको देखा पर्न १-३ व्यवसायिक दिन लाग्नेछ।