सरल रेमिटेन्स विधिहरू

अनलाइन रेमिटेन्स

अत्याधिक सरल रेमिटेन्स विधि; सञ्चय खातामा ग्राहकले रकम डिपोजिट गर्ने – र त्यसपछि सदस्य पोर्टल भित्र गएर प्रापकहरू र प्रत्येक रेमिटेन्सका लागि रकम र विधिहरू सरल रूपमा उल्लेख गर्न सकिने।

अनलाइन रेमिटेन्स

रेमिट कार्ड

यस सेवाले तपाईंलाई पोस्ट अफिस बैंकको ATM र LAWSON बैंकको ATM हरूबाट रेमिट कार्ड प्रयोग गरी जापानभर पैसा पठाउने अनुमति दिन्छ। हामीले प्रत्येक प्रापक/रेमिटेन्स विधिका लागि नि:शुल्क रूपमा कार्ड जारी गर्छौं।

रेमिट कार्ड

फुरिकोमी रेमिटेन्स

यो एक सेवा हो जहाँ प्रत्येक प्रापकका लागि निश्चित खाता सेट गरिएको हुन्छ र रकम उक्त खातामा ट्रान्सफर गरेर रेमिट गरिन्छ।
Furikomi रेमिटेन्स कुनै पनि ATM मा इन्टरनेट बैंकिङ वा कुनै पनि बैंक काउन्टर मार्फत उपलब्ध हुन्छ।

फुरिकोमी रेमिटेन्स

काउन्टरमा
(Snapsend)

यस सेवाले तपाईंलाई हाम्रा रेमिटेन्स एजेन्सीहरू मध्ये कुनै एउटामा तपाईंको नाममा नगद कार्डको प्रयोग गरेर रेमिटेन्स गर्न अनुमति दिन्छ।

काउन्टरमा

कन्भीनियन्स स्टोर रेमिटेन्स

हामीले यस सेवालाई कार्यालय समयमा थोरै समय भएका वा बैंक खातामा पहुँच गर्न सक्षम नभएका व्यक्तिहरूका लागि सिफारिस गर्छौं।

कन्भीनियन्स स्टोर रेमिटेन्स