Liên hệ

Liên hệ qua email

support@remit.co.jp

Liên hệ qua điện thoại

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759

Giờ tiếp nhận

Tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc

Ngày thường: 09:00-18:00 (JST)

 

Tiếng Việt

Ngày thường: 10:00-22:00 (JST)

Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

(trừ Tết và các ngày nghỉ do SBI Remit quy định)