Chính sách tuân thủ

Là Nhà cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền đã đăng ký với FSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính), SBI Remit thực hiện chuyển tiền quốc tế phù hợp và đúng theo các luật và pháp lệnh liên quan như Luật quyết toán tài chính, Luật ngoại hối và Luật phòng chống tội phạm chuyển tiền trái phép.
Chúng tôi sử dụng một số biện pháp nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền có được bằng phương thức gian lận. Chúng tôi cũng đưa ra cảnh báo để giúp ngăn chặn khách hàng trở thành nạn nhân của vụ gian lận.

Xác nhận danh tính của quý khách

Trong quá trình đăng ký thành viên, chúng tôi yêu cầu quý khách xuất trình giấy tờ để xác minh danh tính, nghề nghiệp và mục đích giao dịch.

Thông tin người nhận

Chúng tôi yêu cầu quý khách cung cấp thông tin chi tiết về người nhận tiền, chẳng hạn như địa chỉ và ngày sinh.

Xác nhận giao dịch thương mại

Quý khách được yêu cầu khai báo tên sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm và quốc gia vận chuyển để hoàn tất các giao dịch thương mại sử dụng cho các khoản thanh toán thương mại.
Nếu quốc gia vận chuyển là Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Nga, “tên khu vực vận chuyển” cũng nên được khai báo.

Các quốc gia bị hạn chế

Chúng tôi đặt ra các hạn chế về chuyển tiền cho người nhận ở các quốc gia được cho là bị ảnh hưởng bởi nhiều hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, chẳng hạn như rửa tiền. Trong những trường hợp này, thông tin chi tiết về yêu cầu giao dịch sẽ cần phải được xác nhận trước khi có thể tiến hành chuyển tiền.

Xác nhận chi tiết giao dịch

Tùy thuộc vào loại dịch vụ mà quý khách đang sử dụng, chúng tôi sẽ xem xét các chi tiết giao dịch, chẳng hạn như mục đích chuyển tiền và mối quan hệ với người nhận.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh chi tiết của giao dịch.