Chuyển khoản ngân hàng

SBI Remit sẽ đăng ký tài khoản chuyển khoản riêng cho từng người nhận và chuyển toàn bộ số tiền sau khi đã trừ đi phí dịch vụ (phí này sẽ được khấu trừ tự động). Quý khách chỉ cần chuyển tiền từ bất kỳ cơ quan tài chính nào tại Nhật Bản (ngân hàng trực tuyến, ATM, quầy giao dịch, v.v…) đến tài khoản ngân hàng mà SBI Remit chỉ định thì giao dịch chuyển tiền sẽ được hoàn tất.


Quá trình dịch vụ

1 Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Sau khi quý khách đăng ký thành viên, trong thông tin người nhận, hãy chọn “Chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng”.
Mỗi người nhận sẽ được thiết lập một tài khoản chỉ định, thông tin tài khoản chỉ định của người nhận sẽ được thông báo qua email và trang thành viên (My Page).

2 Chuyển tiền vào tài khoản người nhận được chỉ định

Vui lòng chuyển tiền từ một cơ quan tài chính (ngân hàng trực tuyến, ATM, giao dịch viên v.v…) trên phạm vi cả nước đến duy nhất một tài khoản người nhận chỉ định.
Sau khi SBI Remit xác nhận thanh toán, số tiền sẽ được chuyển đi hoàn toàn. (Phí chuyển sẽ được khấu trừ tự động.)

3 Email xác nhận

Tiền được chuyển bằng đơn vị tiền tệ chỉ định sau khi đã khấu trừ phí gửi và phí chuyển tiền.
Khi hoàn tất quy trình này, quý khách sẽ nhận được email xác nhận để thông báo phí dịch vụ, tỷ giá, số tiền thực nhận và Mã số tham chiếu (RN).

4 Nhận tiền theo hình thức chuyển tiền đã đăng ký

Trong trường hợp nhận tiền mặt, Mã số tham chiếu (RN) sẽ được phát hành ngay sau khi giao dịch chuyển tiền được hoàn tất. Tại thời điểm này, quý khách có thể nhận được tiền.
Trường hợp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người nhận, sẽ mất từ 1-3 ngày để chuyển tiền vào tài khoản.