Chuyển tiền qua conbini

Dịch vụ chuyển tiền này dành cho quý khách hàng bận rộn hoặc không có tài khoản ngân hàng.

Quá trình dịch vụ

1 Gửi yêu cầu chuyển tiền từ trang thành viên SBI Remit

Trong trang thành viên, chọn phương thức chuyển tiền là “chuyển tiền tại cửa hàng tiện lợi”.
Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, hệ thống sẽ gửi cho quý khách mã tiếp nhận thanh toán tại cửa hàng tiện lợi (một dãy số gồm 5 + 12 chữ số). Xin hãy ghi chú lại quy trình thực hiện trên thiết bị Multi Copier và mã tiếp nhận thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, sau đó đi đến cửa hàng Family Mart.

*Mã tiếp nhận thanh toán tại cửa hàng tiện lợi có tổng cộng 17 chữ số, bao gồm 5 chữ số là mã số công ty (20020) và 12 chữ số là mã thanh toán.

2 In hóa đơn giao dịch tại Multi Copier

 Quy trình thực hiện trên Multi Copier

Chọn SBI Remit trong mục “Chuyển tiền quốc tế” có trên Multi Copier (trạm đa phương tiện) tại một cửa hàng Family Mart; sau đó nhập Mã tiếp nhận thanh toán tại cửa hàng tiện lợi và in biên lai (phiếu thanh toán Multi Copier).

3 Thanh toán tại quầy thu ngân của Family Mart

Xuất trình biên lai (phiếu thanh toán Multi Copier) của quý khách tại quầy thu ngân và thực hiện thanh toán. Xin quý khách lưu ý nhận lại một bản Chi tiết giao dịch/Biên nhận (liên khách hàng) từ nhân viên của cửa hàng.

*Chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.

4 Email xác nhận

Tiền được chuyển theo đơn vị tiền tệ chỉ định sau khi đã khấu trừ phí gửi và phí nạp tiền vào số tiền gửi.
Khi quy trình này đã hoàn tất, quý khách sẽ nhận được một email thông báo về phí dịch vụ, tỷ lệ chuyển đổi, số tiền thực nhận và Mã số tham chiếu.

5 Tiền sẽ được nhận theo phương thức chuyển tiền được chỉ định

Trong trường hợp nhận tiền mặt, Mã số tham chiếu sẽ được xuất ra ngay khi việc chuyển tiền hoàn tất. Tiền có thể được nhận ngay khi có Mã số tham chiếu.
Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cần 1-3 ngày làm việc để ghi nhận số tiền vào tài khoản đích.