Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ không được phép hoặc hạn chế chuyển tiền

Do việc chuyển tiền bất hợp pháp đến một số quốc gia gia tăng nhanh chóng, các thành viên cần phải liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của SBI Remit nếu muốn yêu cầu chuyển tiền đến các quốc gia được liệt kê bên dưới, vì SBI Remit cần thực hiện điều tra sơ bộ đối với tiền được chuyển đến các quốc gia này.

Các quốc gia không được phép chuyển tiền

 • ・ Triều Tiên
 • ・ Iran

Theo Luật ngoại hối và ngoại thương, không thể chuyển tiền đến hai quốc gia đề cập ở trên.

Các quốc gia bị hạn chế

 • ・ Liên bang Nga
 • ・ Belarus
 • ・ Moldova
 • ・ Latvia
 • ・ Ukraine
 • ・ Ghana
 • ・ Thổ Nhĩ Kỳ
 • ・ Nigeria
 • ・ Ba Lan
 • ・ Hy Lạp
 • ・ Georgia
 • ・ Tajikistan

Khi gửi tiền đến một trong các quốc gia này, SBI Remit sẽ xác nhận lại mục đích của việc chuyển tiền, dù quý khách đã đăng ký quốc gia đó làm điểm đích chuyển tiền.
Việc này nhằm đảm bảo các thành viên không vô tình tham gia vào hoạt động phạm tội.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách.

Tài liệu tham khảo