Phương thức chuyển tiền dễ dàng

Chuyển tiền
trực tuyến

Một phương thức chuyển tiền rất thuận tiện; quý khách gửi tiền vào tài khoản dự bị – sau đó chỉ cần chỉ định người nhận và số tiền cho mỗi lần chuyển trong trang thành viên.

Chuyển tiền trực tuyến

Thẻ Remit

Dịch vụ này cho phép quý khách gửi tiền bằng Thẻ Remit từ các ATM Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, ATM ngân hàng Lawson trên khắp Nhật Bản. SBI Remit cấp thẻ miễn phí cho từng người nhận/phương thức chuyển tiền.

Thẻ Remit

Chuyển khoản
ngân hàng

Đây là dịch vụ mà mỗi một người nhận sẽ được phát hành một tài khoản chỉ định, và giao dịch chuyển tiền sẽ được thực hiền bằng cách chuyển tiền vào tài khoản đó.
Chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng có thể thực hiện tại máy ATM, thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc tại quầy giao dịch của ngân hàng.

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi

SBI Remit khuyến khích sử dụng dịch vụ này đối với người có thời gian eo hẹp vào ngày thường hoặc không có tài khoản ngân hàng.

Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi