Lệ phí chuyển tiền

Phí chuyển tiền

Việt Nam

Nhận tiền mặt và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng

Số tiền chuyển Phí (đã bao gồm thuế)
1 JPY – 50.000 JPY 460 JPY
50.001 JPY – 100.000 JPY 760 JPY
100.001 JPY – 300.000 JPY 980 JPY
300.001 JPY – số tiền tối đa* 1.760 JPY

*Đối với trường hợp “chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng”, số tiền chuyển tối đa trong một lần chuyển là 1.000.000 JPY

Phí nạp tiền

Khi quý khách sử dụng dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi, cơ quan tài chính xử lý tiền gửi của quý khách sẽ yêu cầu trả phí chuyển tiền sau đây.

Chuyển tiền
trực tuyến

Quý khách sẽ chịu phí chuyển tiền khi thực hiện chuyển tiền vào tài khoản dự bị do SBI Remit chỉ định.
Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của quý khách để biết chi tiết về phí chuyển tiền, vì những mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng quý khách sử dụng, số tiền được chuyển và phương thức chuyển.

Chuyển tiền bằng Thẻ Remit

 

Nạp tiền bằng thẻ nạp tiền

Nạp tiền bằng thẻ nạp tiền

Nạp tiền bằng thẻ nạp tiền
Số tiền chuyển Phí nạp tiền
ATM ngân hàng bưu điện
Phí nạp tiền
ATM Lawson
50.000 JPY trở xuống 330 JPY 300 JPY
nhiều hơn 50.000 JPY 500 JPY
Số tiền chuyển Phí nạp tiền
ATM ngân hàng bưu điện
Phí nạp tiền
ATM Lawson
50.000 JPY trở xuống 330 JPY 300 JPY
nhiều hơn 50.000 JPY 500 JPY

*ATM ngân hàng bưu điện Yucho: tối đa 100 man Yên 1 lần (lưu ý thẻ không sử dụng tại quầy giao dịch).

*ATM ngân hàng Lawson: tối đa 50 man Yên 1 lần nhưng không quá 59 tờ tiền giấy.

Chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Nếu sử dụng tài khoản dự bị do SBI Remit chỉ định, phí chuyển tiền sẽ do quý khách chịu.
Quý khách cần xác nhận phí chuyển tiền với ngân hàng vì những phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng, số tiền chuyển và phương thức chuyển.

Cửa hàng tiện lợi 
trực tuyến

Số tiền gửi Phí (đã bao gồm thuế)
1 JPY – 29.999 JPY 360 JPY
30.000 JPY – 49.999 JPY 560 JPY
50.000 JPY – 100.000 JPY 800 JPY

Snapsend

Số tiền chuyển Phí (đã bao gồm thuế)
50.000 JPY trở xuống 330 JPY
nhiều hơn 50.000 JPY 500 JPY

Phí hủy giao dịch

Trường hợp hủy giao dịch hoặc bị lỗi chuyển tiền, lệ phí chuyển tiền sẽ không được hoàn trả, đồng thời quý khách sẽ mất thêm phí hủy giao dịch là 1000 JPY, rất mong quý khách thông cảm.

*Phí nạp tiền sẽ không được hoàn lại.
*Nếu người nhận đã nhận được tiền gửi, giao dịch sẽ không thể bị hủy bỏ.

Phí rút tiền

Phí chuyển tiền sẽ phát sinh như ở dưới đây trong trường hợp quý khách chuyển tiền từ số dư trong tài khoản dự bị vào tài khoản ngân hàng của quý khách.

Cơ quan tài chính nhận tiền Số tiền rút Phí rút tiền (đã bao gồm thuế)

住信SBIネット銀行
SBI Sumishin Net Bank

51 JPY

Các cơ quan tài chính khác ngoài những tổ chức ở trên

dưới 30.000 JPY

170 JPY

30.000 JPY trở lên

265 JPY
  • *Chúng tôi sẽ chuyển số tiền rút mà quý khách đã chỉ định sau khi trừ phí rút tiền.
  • *Phí rút tiền sẽ không bị khấu trừ nếu số dư trong tài khoản dự bị chuyển tiền của quý khách ít hơn phí rút tiền.