Giới thiệu về Tập đoàn SBI

Giới thiệu về Tập đoàn SBI

Tập đoàn SBI là công ty lớn trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính, Quản lý tài sản và Công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chúng tôi cung cấp các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm; trong lĩnh vực quản lý tài sản, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư và quản lý tài sản cho hoạt động kinh doanh kết hợp với CNTT, công nghệ sinh học, dự án về môi trường/năng lượng và tài chính cả trong và ngoài nước; còn trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chúng tôi tiến hành kinh doanh trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm trên toàn cầu.

Triết lý quản lý của Tập đoàn SBI

Giá trị đạo đức vững chắc

SBI Remit sẽ đưa ra đánh giá về hành động không chỉ dựa trên việc hành động đó có phù hợp với luật pháp hoặc lợi ích của Công ty hay không, mà còn dựa trên việc hành động đó có công bằng về mặt xã hội hay không.

Doanh nghiệp đột phá về Tài chính

SBI Remit sẽ vượt lên trên phương thức truyền thống và đưa đổi mới tài chính lên hàng đầu trong ngành tài chính, bằng cách sử dụng cơ hội do tác dụng cắt giảm giá thành mạnh mẽ của Internet mang lại và cung cấp dịch vụ tài chính giúp nâng cao hơn nữa lợi ích của khách hàng.

Doanh nghiệp hướng tới sự sáng tạo trong ngành công nghiệp mới

SBI Remit sẽ nỗ lực trở thành người dẫn đầu trong việc sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi ở thế kỷ 21.

Không ngừng tiến hóa

Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển để thích ứng linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh tế thông qua những “sáng tạo độc đáo” và “tự chuyển hóa”.

Hoàn thành trách nhiệm xã hội

SBI Remit sẽ đảm bảo mỗi công ty trong Tập đoàn SBI đều nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình với vai trò là thành viên trong xã hội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan và góp phần cải thiện xã hội tốt đẹp hơn.