Nhận tiền qua tài khoản

Với dịch vụ này, quý khách có thể nhận tiền tại Nhật Bản từ nước ngoài gửi về thông qua MoneyGram.
Quý khách cần đăng ký thành viên và đăng ký tài khoản ngân hàng để sử dụng dịch vụ này.

*Khách hàng cá nhân không có tài khoản và khách hàng doanh nghiệp không thể sử dụng dịch vụ này.

Quá trình dịch vụ

 • Đăng ký tài khoản ngân hàng sử dụng trong trường hợp rút tiền

  Sau khi hoàn tất đăng ký thành viên, quý khách hãy đăng ký tài khoản ngân hàng sử dụng trong trường hợp rút tiền từ trang thành viên.
  Đăng nhập trang thành viên> Hồ sơ thành viên> Chỉnh sửa hồ sơ thành viên> Đăng ký tài khoản rút tiền> Tìm kiếm cơ quan tài chính> Lựa chọn cơ quan tài chính, văn phòng chi nhánh, số tài khoản và tên tài khoản

  *Vui lòng đảm bảo đã chỉ định một cá nhân là thành viên làm chủ tài khoản. Lưu ý rằng giao dịch chuyển tiền của quý khách có thể không được xử lý nếu quý khách cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác.

 • Lấy thông tin nhận tiền cần thiết từ người gửi

  Để nhận số tiền chuyển, quý khách cần có thông tin sau đây.

  • Mã số tham chiếu
  • Tên người gửi
  • Lý do chuyển tiền

  Để tránh sai sót, tốt nhất nên có bản sao biên nhận của người gửi.

 • Nhập các thông tin cần thiết trong mục yêu cầu nhận tiền

  Hoàn tất các thủ tục nhận tiền bằng cách đăng nhập vào trang thành viên và điền thông tin lệnh chuyển tiền vào mẫu yêu cầu nhận tiền.

 • Chuyển tiền vào tài khoản rút tiền

  Tiền gửi được chuyển vào tài khoản rút tiền đối với mỗi giao dịch. Phí chuyển tiền giống với phí rút tiền. Lưu ý rằng sẽ mất phí chuyển tiền cho mỗi giao dịch.
  Các thủ tục nhận tiền đã hoàn tất trước 15:00 vào ngày làm việc của ngân hàng sẽ được chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.