Thẻ Remit

Dịch vụ này cho phép quý khách gửi tiền bằng Thẻ Remit từ các ATM Ngân hàng Bưu điện, ATM ngân hàng Lawson trên khắp Nhật Bản. SBI Remit cấp thẻ cho từng người nhận và từng phương thức chuyển tiền.
Thẻ được cấp miễn phí.

Dịch vụ này cho phép quý khách gửi tiền bằng Thẻ Remit từ các ATM Ngân hàng Bưu điện, ATM ngân hàng Lawson trên khắp Nhật Bản. SBI Remit cấp thẻ cho từng người nhận và từng phương thức chuyển tiền.
Thẻ được cấp miễn phí.

 


Quá trình dịch vụ

1 Đăng ký nhận thẻ

Sau khi đăng ký thành viên, vui lòng chọn “Sử dụng Thẻ Remit” khi đăng ký người nhận. Trong vòng từ 1 đến 2 tuần, Thẻ Remit sẽ được gửi đến địa chỉ mà quý khách đã đăng ký.

Trước khi đăng ký thẻ mới, hãy đảm bảo các thông tin chi tiết về địa chỉ của quý khách được cập nhật.

2 Gửi tiền tại ATM Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, ATM ngân hàng Lawson

Quý khách vui lòng chuẩn bị tiền mặt và thẻ SBI Remit của người nhận muốn gửi tiền. Sau đó, tiến hành nạp tiền tại ATM theo hướng dẫn dưới đây.
Hướng dẫn sử dụng được trình bày ở mặt sau Thẻ Remit.

Thao tác trên ATM của ngân hàng bưu điện Yucho Mở Đóng

 

Thao tác trên ATM của ngân hàng Lawson Mở Đóng

Tìm kiếm cửa hàng Lawson gần nhất bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm dưới đây

 

 

3 Email xác nhận sẽ được gửi sau khi việc chuyển tiền được xử lý xong

Tiền được chuyển bằng đơn vị tiền tệ chỉ định sau khi đã khấu trừ phí gửi và phí nạp tiền.
Email xác nhận sẽ thông báo cho quý khách về phí dịch vụ, tỷ giá chuyển đổi, số tiền thực nhận và Mã số tham chiếu (RN).

4 Nhận tiền bằng phương thức chuyển tiền đã đăng ký

Trong trường hợp nhận tiền mặt, mã số tham chiếu (RN) sẽ được phát hành ngay sau khi hoàn tất chuyển tiền. Tại thời điểm này, người nhận có thể nhận được tiền.
Nếu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, sẽ mất từ 0 đến 2 ngày để ghi có trong tài khoản.