Rút tiền

Số dư trong tài khoản dự bị có thể được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của quý khách.

Quá trình dịch vụ

 • Đăng ký tài khoản ngân hàng sử dụng trong trường hợp rút tiền

  Sau khi hoàn tất đăng ký thành viên, quý khách hãy đăng ký tài khoản ngân hàng sử dụng trong trường hợp rút tiền từ trang thành viên.
  Đăng nhập trang thành viên> Hồ sơ thành viên > Chỉnh sửa hồ sơ thành viên > Đăng ký tài khoản rút tiền> Tìm kiếm cơ quan tài chính > Lựa chọn cơ quan tài chính, văn phòng chi nhánh, số tài khoản và tên tài khoản

  *Vui lòng đảm bảo tài khoản đăng ký rút tiền là tài khoản chính chủ. Lưu ý rằng giao dịch chuyển tiền của quý khách có thể không được xử lý nếu quý khách cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác.

 • Đăng ký lệnh rút tiền

  Đăng ký lệnh để rút tiền từ trang thành viên.
  Đăng nhập vào trang thành viên > Nhận/rút tiền chuyển từ nước ngoài > Lệnh rút tiền > Nhập số tiền rút > Hoàn tất lệnh rút tiền

 • Chuyển tiền vào tài khoản rút tiền

  SBI Remit sẽ chuyển số tiền vào tài khoản rút tiền sau khi trừ phí rút tiền.
  Lưu ý rằng phí chuyển tiền sẽ được áp dụng cho mỗi giao dịch.
  Những giao dịch rút tiền thực hiện trước 3 giờ chiều trong ngày làm việc của ngân hàng, sẽ được chuyển vào tài khoản rút tiền vào ngày làm việc tiếp theo.