Chuyển tiền trực tuyến

Đây là một phương thức chuyển tiền rất thuận tiện; quý khách nạp tiền vào tài khoản dự bị – sau đó chỉ cần chỉ định người nhận và số tiền cho mỗi lần chuyển trong trang thành viên.

Quá trình dịch vụ

1 Cách nạp tiền vào tài khoản dự bị

Sau khi đăng ký làm thành viên, quý khách vui lòng chuyển tiền từ tài khoản chính chủ vào tài khoản dự bị do SBIR chỉ định.
Hãy đảm bảo số tiền nạp đang được hiển thị trong tài khoản dự bị. Nếu quý khách nạp tiền trong giờ làm việc của ngân hàng, số tiền đó sẽ hiển thị trong khoảng 30 phút. Nếu quý khách nạp tiền ngoài giờ làm việc của ngân hàng, số tiền nạp sẽ hiển thị vào ngày làm việc tiếp theo.

Phương pháp nạp tiền khác

Có thể sử dụng thẻ nạp tiền (Deposit card) tại cây ATM của ngân hàng bưu điện Yucho hoặc ATM của ngân hàng Lawson.

※Thẻ nạp tiền được phát hành miễn phí.

Vui lòng xác nhận phương pháp nạp tiền tại cây ATM bằng cách nhấn vào nút “Mở”.

 

Thao tác trên ATM của ngân hàng bưu điện Yucho Mở Đóng

 

Thao tác trên ATM của ngân hàng Lawson Mở Đóng

Tìm kiếm cửa hàng Lawson gần nhất bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm dưới đây

 

 

2 Thực hiện chuyển tiền trên trang thành viên SBI Remit

Sau khi đăng ký thành viên, quý khách có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình đến tài khoản dự bị.
Hãy đảm bảo số tiền gửi chính xác được thể hiện trong số dư tài khoản dự bị của quý khách.
Khi thực hiện chuyển tiền từ trang thành viên, hãy chọn số tiền mà quý khách muốn chuyển từ số dư trong tài khoản dự bị. (Về nguyên tắc, có thể tiếp nhận 24 giờ, 365 ngày.)

3 Nhận tiền theo phương thức chuyển tiền được chỉ định

Trong trường hợp nhận tiền mặt, mã số tham chiếu (RN) sẽ được phát hành ngay sau khi giao dịch chuyển tiền được hoàn tất. Tại thời điểm này, quý khách có thể nhận được tiền.
Nếu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, sẽ mất từ 0 đến 2 ngày để tiền có trong tài khoản.