Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi, công ty SBI Remit Co., Ltd., xem việc xử lý thông tin cá nhân là điều rất quan trọng. Rút kinh nghiệm từ những rủi ro và hành động bất cẩn gần đây trong ngành nói chung liên quan đến thông tin cá nhân, SBI Remit đang thực hiện các bước chủ động để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách xây dựng môi trường an toàn như được khái quát trong Chính sách bảo mật này.

1. Thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân

Khi thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào, SBI Remit cũng sẽ xác định mục đích sử dụng và thu thập thông tin đó trong phạm vi cần thiết. SBI Remit sẽ xác định mục đích sử dụng ở mục “Xử lý Thông tin Cá nhân” và chỉ định Quản trị viên Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện quy trình xác nhận để tránh lạm dụng Thông tin Cá nhân. Hơn nữa, SBI Remit sẽ lập hệ thống quản lý nội bộ và thực hiện biện pháp quản lý an toàn, đồng thời thi hành các biện pháp an toàn và bảo mật nhằm ngăn chặn việc sử dụng vượt quá phạm vi của mục đích sử dụng.

2. Quản lý và bảo vệ Thông tin Cá nhân

SBI Remit sẽ quản lý chặt chẽ Thông tin Cá nhân và không tiết lộ hay cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý trước từ khách hàng hoặc bất kỳ tổ chức pháp lý có liên quan nào. Ngoài ra, SBI Remit sẽ thiết lập và thực hiện biện pháp quản lý an toàn để tránh rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại Thông tin Cá nhân. SBI Remit sẽ thực hiện biện pháp ngăn chặn tất cả các vấn đề và trong trường hợp có vấn đề xảy ra, SBI Remit sẽ nhanh chóng hành động để ngăn vấn đề tái diễn.

3. Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các quy chuẩn

SBI Remit sẽ cố gắng tiếp tục cải thiện cấu trúc và hệ thống quản lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân.

4. Trả lời Thắc mắc và Khiếu nại

SBI Remit sẽ thiết lập hệ thống và quy trình để nhanh chóng trả lời các thắc mắc, khiếu nại về Thông tin Cá nhân.

5. Cải thiện liên tục cơ chế và thể chế bảo mật thông tin cá nhân

SBI Remit sẽ liên tục cải thiện khuôn khổ quản lý bảo vệ Thông tin Cá nhân.

Ngày lập chính sách: 1/12/2010
Ngày sửa đổi: 23/1/2019
Ngày sửa đổi: 30/10/2023
Công ty SBI Remit Co., Ltd
Kimura Yoshinori, Giám đốc Đại diện

“Nơi giải đáp Thắc mắc”
Địa chỉ: SBI Remit Co., Ltd.
4F Sumitomo Fudosan Otowa Bldg., 2-9-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo
SĐT: 03-5652-6759
Email: support@remit.co.jp
(Ngày thường) 9:00 – 18:00
(Đóng cửa vào ngày lễ cuối năm, Tết và ngày nghỉ do chúng tôi quy định)

 

(thông tin cá nhân liên quan đến đại lý thanh toán điện tử)

Email: privacy@moneytap.jp

Số điện thoại: 03-6229-0085

Thời gian hỗ trợ: 9:00 – 17:30 (Ngày làm việc)