THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Vui lòng nộp các giấy tờ liên quan đến “My number”

Dựa theo “Luật sử dụng mã số để xác định cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính (Luật My number) và “Luật liên quan đến việc xuất trình giấy tờ các giao dịch chuyển tiền để đảm bảo cho việc nộp thuế nội địa được thực hiện một cách xác đáng”, kể từ ngày 1/1/2016, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế tại Nhật Bản, khách hàng có nghĩa vụ phải cung cấp Mã số cá nhân của mình (“My number”) cho các cơ quan tài chính khi thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế. Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới về việc nộp các giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My number”).

 

Các giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My number”) là gì?

– Bản photo hai mặt Thẻ thông báo Mã số cá nhân
– Bản photo hai mặt Thẻ Mã số cá nhân
– Giấy chứng nhận cư trú (Bản gốc có Mã số cá nhân được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)

Để biết thông tin về cách nhận Thẻ thông báo hoặc cách đăng ký Thẻ Mã số cá nhân, vui lòng truy cập trang web Thẻ Mã số cá nhân, hoặc gọi đến Tổng đài (0120-0178-27) hoặc liên hệ với chính quyền thành phố nơi quý khách đang cư trú.

 

 

 

 

Cách nộp các giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My number”)

 

1.Nộp qua ứng dụng
Quý khách có thể nộp các giấy tờ bằng ứng dụng My number Submission do SBI Remit cung cấp. Để bắt đầu, vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới và tải xuống “Ứng dụng My Number Submission”.

 

 

 

2. Nộp qua đường bưu điện

Kể từ tháng 1/2016, SBI Remit đã gửi cho khách hàng nộp đơn đăng ký mới gói welcome pack thông qua Dịch vụ chuyển phát Sagawa Express, bưu kiện này chứa một phong bì màu xanh để nộp các giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My number”). Vui lòng gửi các giấy tờ đã in của quý khách bằng phong bì này.
Nếu quý khách làm mất phong bì màu xanh này, vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để in phong bì và gửi cho SBI Remit các giấy tờ đã in của quý khách.


>>>In phong bì (người nhận trả bưu phí) tại đây

 

*Nếu SBI Remit không nhận được các giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My number”) của quý khách, SBI Remit có thể buộc phải đặt giới hạn đối với các giao dịch của quý khách trong một số trường hợp nhất định.
*SBI Remit sẽ không sử dụng hoặc cung cấp Mã số cá nhân (“My number”) cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài những trường hợp do pháp luật quy định.
*Xin quý khách lưu ý rằng tất cả giấy tờ liên quan đến Mã số cá nhân (“My Number”) mà quý khách đã cung cấp sẽ không được trả lại, kể cả khi đơn đăng ký của quý khách bị từ chối hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, xin quý khách yên tâm rằng SBI Remit sẽ xử lý tiêu hủy các giấy tờ đó một cách hợp lý.
*SBI Remit không chấp nhận giấy chứng nhận cư trú có liệt kê Mã số cá nhân (“My Number”) của tất cả thành viên trong gia đình. Nếu SBI Remit nhận được giấy chứng nhận cư trú có liệt kê Mã số cá nhân (“My Number”) của tất cả thành viên trong gia đình, SBI Remit buộc phải tiêu huỷ chúng và yêu cầu quý khách nộp lại giấy tờ khác chỉ thể hiện Mã số cá nhân (“My Number”) của riêng quý khách. Xin quý khách vui lòng lưu ý tuân thủ điều này trước khi nộp.