Impormasyon/kampanya

2020/11/20

Notice Para sa Paggamit ng Two-Factor Authentication


Maraming salamat po sa paggamit ng SBI Remit.

 

Mag-introduce po kami ng Two-Factor Authentication para sa pag-login sa online remittance service bilang bahagi ng aming mas pinahigpit na seguridad.

Sa Two-Factor Authentication, bilang karagdagan sa conventional na login ID at PW, kailangan ninyong mag-enter ng 「authentication code」 na magagamit lamang ng isang beses.

Ito ay unang ipapadala kaagad sa inyong registered e-mail address para sa bawat pag-login.

Bilang karagdagan, i-abolish na namin ang dating ginagawang temporary identity verification sa telepono at email sa oras ng pag-withdraw ng pera at sa pag-register ng taong papadalahan (recipient).

 

Para sa introduction ng two-factor authentication, paki-tingnan po ito.

Introduction Start Date of Two-Factor Authentication: November 24, 2020(Tue)

Bumalik sa Impormasyon/Kampanya