Tungkol sa SBI Group

Tungkol sa SBI Group

Ang SBI Group ay isang pangunahing manlalaro sa Financial Services, Asset Management, at Bio-technology. Sa sakop ng financial services, kami ay nagbibigay ng financial products kasama ang seguridad, banking at insurance; sa asset management, kami ay nagbibigay ng mga serbisyo na may kaugnayan sa investment at asset management para sa mga venture na may kinalaman sa IT, biotechnology, environmental/proyektong enerhiya, at finance sa Japan at abroad; sa biotech, kami ay nangangasiwa ng negosyo sa pharmaceutical, health food, at sa larangan ng pampaganda sa buong mundo.

Ang mga Pilosopiya ng pamamahala ng SBI Group

Sound Ethical Values

Dapat kaming humusga ng kilos hindi lang base sa kung ito ay sumasang-ayon sa batas o nakabubuti sa Kompanya, ngunit pati na rin kung ito ay socially equitable.

Financial Innovator

Lalampasan namin ang mga tradisyonal na pamamaraan at magkaroon ng financial innovations na mangunguna sa industriyang pinansyal sa pamamagitan ng paggamit nang wasto sa mga powerful price-cutting opportunities ng internet at makapagbigay ng financial services na makakapagpabuti ng mga benepisyo ng customer.

Tagagawa ng Bagong Industriya

Sinisikap naming manguna sa paggawa at paglinang ng mga pangunahing industriya sa ika-21 na siglo.

Patuloy na pagbabago ng sarili

Ipagpapatuloy namin ang pagiging isang kompanya na nagbabago nang kusa, sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga organisasyon na nakikiayon sa mga pagbabago sa operating environment, bilang ang corporate “ingenuity” at “self-transformation” na bahagi ng organizational DNA.

Pagtugon sa responsibilidad sa lipunan

Sisiguruhin namin na ang bawat kompanya sa SBI Group ay kumikilala sa mga responsibilidad nito sa lipunan bilang isang miyembro nito, habang tinutupad ang pangangailangan ng mga stakeholder at tumutulong para sa pag-unlad ng lipunan.