Madadaling paraan ng pag-remit

Online Remittance

Napakadaling paraan ng pag-remit; idedeposito ng mga customer ang mga pondo sa reserve account – at pagkatapos ay itutukoy ang tatanggap at halaga ng bawat remittance sa member portal.

Online Remittance

Remit Card

Pinahihintulutan ka ng serbisyong ito na magpadala ng pera gamit ang Remit Card mula Japan Post ATM at Lawson ATM sa buong Japan. Nagbibigay kami ng card para sa bawat tatanggap/paraan ng remittance, walang bayad.

Remit Card

Furikomi Remittance

Serbisyo ito kung saan ang nakatalagang account ay itinakda para sa bawat tatanggap at mga pondo ay i-reremit sa pamamagitan ng pag-transfer sa account na iyon.
Ang Furikomi Remittance ay available sa anumang ATM, sa pamamagitan ng internet banking o sa anumang bank counter.

Furikomi Remittance

Over-the-Counter
(Snapsend)

Ito ang serbisyo kung saan maaari kang magpadala sa mga SBI Remit SnapSend Agents gamit ang iyong cash card.

Over-the-Counter

Convenience Store Remittance

Inirerekomenda namin ang serbisyong ito para sa mga walang oras habang weekdays o para sa mga hindi makakapag-access ng bank account.

Convenience Store Remittance