Mga bansang pagpapadalhan/
pagtatanggapan

Listahan ng mga bansa/rehiyon kung saan maaaring magpadala

Ang pera ay maaaring ipadala sa mahigit 200 bansa at rehiyon na may 380,000 lokasyon ng pagtanggap.

Listahan ng mga bansa/rehiyon kung saan pinapayagan ang pagpapadala

Listahan ng mga bansa / rehiyon kung saan hindi maaari ng magpadala ng remittance

Dahil sa mabilis na pagtaas ng illegal na mga remittance sa ilang mga bansa, nagsasagawa kami ng paunang mga imbestigasyon para sa mga pondo na na-reremit sa mga bansang ito.

Listahan ng mga bansa / rehiyon kung saan hindi maaari ng magpadala ng remittance o mayroong mga restriksyon

Madadaling paraan ng pag-remit

Maaaring piliin ng mga customer ang madadaling paraan ng pag-remit: online remittance – ATM deposit- convenience store remittance

Madadaling paraan ng pag-remit