Online Remittance

Napakadaling paraan ng pag-remit; idedeposito ng mga customer ang mga pondo sa reserve account – at pagkatapos ay itutukoy ang tatanggap at halaga ng bawat remittance sa member portal.

Proseso ng Serbisyo

1 Paano ideposito ang mga pondo sa reserve account

Kapag nakarehistro kana para sa membership, sasabihin sa iyo na mag-transfer ng mga pondo para sa remittance(s) mula sa account na nakapangalan sa iyo tungo sa reserve account na itinalaga ng SBI Remit.
Mangyaring siguraduhin na ang mga pondong naideposito ay nagpapakita sa reserve account. Kung ang deposito ay ginawa sa habang banking business hours, ang mga pondo ay dapat ma-display ng mga tatlumpung minuto. Kung ang deposito ay ginawa pagkatapos ng banking hours, kung gayon ay ang deposito ay ma-didisplay sa susunod na business day.

Tungkol sa Ibang Paraan ng Pag-Deposito

Maaaring makapag-deposito gamit ang Deposit Card sa mga JP Bank ATM at mga Lawson Bank ATM sa buong Japan.

Ang paghingi ng mga card ay walang bayad o free.

I-click ang “Open” button para ma-check kung paano mag-deposito sa ATM.

 

Japan Post Bank ATM Manual Open Close

 

Lawson Bank ATM Manual Open Close

Makikita mo ang pinakamalapit na ATM sa Lawson Bank website.

 

 

2 Mga remittance request gamit ang SBI Remit’s member portal

Pagkatapos ng mebership registration, maaaring mag-transfer ng mga pondo ang mga customer mula sa kanilang bank account tungo sa reserve account.
Mangyaring siguraduhin na ang halagang naideposito ay na-display nang tama sa iyong balanse ng reserve account.
Kapag nag-rerequest ng remittance sa member portal, piliin ang halaga ng mga pondo na nais mong i-remit mula sa balanse ng reserve account. Ang serbisyong ito ay available dalawampu’t apat na oras kada araw, tatlong daan at animnapu’t limang araw kada taon.)

3 Ang mga pondo ay matatanggap sa itinukoy na paraan ng remittance.

Kung ang mga pondo ay kukunin nang cash, isang reference number (RN) ang ibibigay kapag nakumpleto na ang remittance. Sa puntong ito, ang mga pondo ay maaari nang kunin para sa koleksiyon.
Kung ang mga pondo ay i-reremit sa bank account, aabutin ito ng 0-2 business days para ang dagdag ay ma-didisplay.