Remit Card

Sa serbisyong ito, maaari kang magpadala ng pera gamit ang Remit Card mula Japan Post ATM at Lawson ATM sa buong Japan. Nag-iisyu kami ng card para sa bawat tatanggap at pamamaraan ng pag-remit.
Iniisyu ang mga card nang walang bayad.

Sa serbisyong ito, maaari kang magpadala ng pera gamit ang Remit Card mula Japan Post ATM at Lawson ATM sa buong Japan. Nag-iisyu kami ng card para sa bawat tatanggap at pamamaraan ng pag-remit.
Iniisyu ang mga card nang walang bayad.

 


Proseso ng Serbisyo

1 Pag-apply para sa isang card

Pagkatapos ng rehistrasyon, mangyaring piliin ang ‘Gamitin ang Remit Card’ kapag inirehistro ang tatanggap. Magpapadala kami pagkatapos ng isang Remit Card sa iyong nakarehistrong address. Tatagal ito ng isa hanggang dalawang araw.

Bago mag-apply para sa isang bagong card, mangyaring siguraduhing na-update ang mga detalye ng iyong address.

2 Pagdeposito ng pera sa mga Japan Post ATM / Lawson ATM

Ihanda and Remit Card at cash. Sundin ang mga ATM instructions sa ibaba para makapag-deposito ng pera.
Nakalathala ang gabay para sa gagamit sa likod ng Remit Card.

Japan Post Bank ATM Manual Open Close

 

Lawson Bank ATM Manual Open Close

Makikita mo ang pinakamalapit na ATM sa Lawson Bank website.

 

 

3 Ipadadala ang isang e-mail ng kumpirmasyon pagkatapos maiproseso ang pag-remit.

Ire-remit ang mga pondo sa tinukoy na currency kapag naibawas na ang mga bayad para sa pag-deposito at mga bayad para sa pag-remit.
Ipapaalam sa iyo ng e-mail ng kumpirmasyon ang singil para sa serbisyo, ang halaga ng palitan, ang halaga ng perang lokal na matatanggap, at ang Reference Number (RN).

4 Matatanggap ang mga pondo sa pamamagitan ng nakarehistrong pamamaraan ng pag-remit.

Kung ang mga pondo ay kukunin nang cash, isang reference number (RN) ang ibibigay kapag nakumpleto na ang remittance. Sa puntong ito, ang mga pondo ay maaari nang kunin para sa koleksiyon.
Kung ang mga pondo ay i-reremit sa bank account, aabutin ito ng 0-2 business days para ang dagdag ay ma-didisplay.