Pag-transfer sa bank account

Sa serbisyong ito, makatatanggap ng mga pondo ang mga customer na nasa Japan na ipinadala mula abroad gamit ang MoneyGram.
Kinakailangan ang member registration at nakarehistrong bank account para magamit ang serbisyong ito.

*Hindi magagamit ang serbisyong ito ng mga pribadong customer nang walang Japanese bank account at mga corporate customer.

Proseso ng Serbisyo

 • Irehistro ang bank account para magamit sa pag-withdraw

  Kapag nakumpleto na ang iyong membership registration, irehistro ang bank account para magamit sa pag-withdraw mula sa member portal.
  Member portal login> Member profile> Edit member profile> Withdrawal account registration> Financial institution search> Piliin ang financial institution, branch office, account number at account name

  *Mangyaring siguraduhing ispesipika ang indibiduwal na member ay ang account holder. Tandaan na ang iyong pag-transfer ay maaaring hindi maproseso kung mali ang naibigay na impormasyon ng bank account.

 • Kunin ang kinakailangang remittance information para sa pagtanggap mula sa partido na gumagawa ng remittance request

  Para makatanggap ng remittance, kinakailangan ang mga sumusunod na impormasyon sa remittance request form.

  • Reference Number
  • Pangalan ng partido na gagawa ng remittance request
  • Dahilan ng remittance

  Para maiwasan ang mga pagkakamali, mas mabuting magkaroon ng kopya ng resibo na mayroon ang nagpadala kapag magpapadala ng remittance.

 • Isulat ang mga kinakailangang mga item sa Receiving Request form

  Kumpletuhin ang mga proseso ng pagtanggap sa pamamagitan ng pag-log in sa member portal at pag-fill out ng remittance request information sa Receiving Request form.

 • Mga pag-transfer sa withdrawal account

  Ang mga pondo ay nata-transfer sa withdrawal account para sa bawat transaksiyon. Pareho lang ang bayad sa pag-transfer at pag-withdraw. Tandaan na ang iba’t ibang pag-transfer ay nagkakaroon ng hiwalay na bayad sa pag-transfer para sa bawat transaksiyon.
  Ang paraan ng pagtanggap na nakumpleto ng alas-tres ng hapon sa banking business day ay maidadagdag sa susunod na business day.