Withdrawals

Maaaring ibalik sa iyong bank account ang balanse sa reserve account.

Proseso ng Serbisyo

 • Irehistro ang bank account na gagamitin para sa pag-withdraw

  Kapag nakumpleto na ang iyong membership registration, irehistro ang bank account na gagamitin para sa pag-withdraw mula sa member portal.
  Member portal login> Member profile > Edit member profile > Rehistrasyon ng Withdrawal account > Paghanap ng Financial institution > Piliin ang financial institution, branch office, account number at account name

  *Mangyaring siguraduhing tukuyin ang indibiduwal na member bilang account holder. Tandaan na maaaring hindi maproseso ang iyong pag-transfer kapag mali ang naibigay na impormasyon ng bank account.

 • Pagrerehistro ng withdrawal request

  Magrehistro ng request para sa pag-withdraw ng mga pondo mula sa member portal.
  Member portal login > Kolektahin/i-withdraw ang remittance mula abroad > Withdrawal request > Ilagay ang withdrawal amount> Kumpleto na ang Withdrawal request

 • Mga pag-transfer sa withdrawal account

  Ibabalik namin ang halaga, binawas ang withdrawal fee, sa withdrawal account. Ililipat namin ang halaga, bawas Ang bayad sa pag-withdraw, sa withdrawal account. Tandaan na sa magkakaibang pag-transfer ay magkakaroon ng magkakahiwalay na bayad para sa bawat transaksiyon.
  Anumang mga withdrawal na naiproseso ng alas-tres ng hapon sa banking business day ay mata-transfer sa susunod na business day.