Mga katangian ng aming serbisyo

 • Unang Katangian

  Mga bayad sa international remittance mula 460 JPY

  Ang mga pinakamurang bayad sa industriyang ito

 • Ikalawang Katangian

  Madali at Maginhawa

  Mayroong iba’t ibang pamamaraan ng pagpapadala para sa iyong ikagiginhawa

 • Ikatlong Katangian

  Malawak na internasyonal na network

  Maaaring ipadala ang pera sa mahigit 200 na bansa at rehiyon

 • Ikaapat na Katangian

  Iba’t ibang currency at pamamaraan ng pagpapadala

  I-customize upang iangkop sa iyong mga pangangailangan sa pagpapadala

 • Ikalimang Katangian

  Customer support sa iba’t ibang wika

  Nasa 11 na mga wika ang aming serbisyo

Mga katangian ng aming serbisyo

1Mga bayad sa international remittance mula 460 JPY~  OpenClose

Nagbibigay-daan ang paggamit ng Internet sa aming pangunahing channel upang gawing awtomatiko at tipid ang aming mga operasyon para sa maximum efficiency. Nangangahulugan na maaari naming ialok ang pinakamurang bayad para sa internasyonal na pagpapadala.

Halimbawa: Vietnam

Halaga Mga babayaran (kasama ang buwis)
1 JPY – 50,000 JPY 460 JPY
50,001 JPY – 100,000 JPY 760 JPY
100,001 JPY – 300,000 JPY 980 JPY
300,001 JPY– maximum amount* 1,760 JPY

Halimbawa: Pilipinas

Halaga Mga babayaran (kasama ang buwis)
1 JPY -10,000 JPY 480 JPY
10,001 JPY – 20,000 JPY 720 JPY
20,001 JPY – 30,000 JPY 800 JPY
30,001 JPY – 50,000 JPY 1,000 JPY
50,001 JPY – 200,000 JPY 1,400 JPY
200,001 JPY – maximum amount* 1,500 JPY
 • Katumbas ng 10,000 USD ang pinakamalaking halaga para sa isahang padala Tandaan na hindi ito maaaring lumampas nang 1,000,000 JPY.
 • Mangyaring sumangguni sa ‘seksyon ng babayaran’para sa mga presyo ng pagpapadala abroad bukod pa sa mga nabanggit sa itaas.
 • Ang iba pang mga bayarin sa pagpapadala at pagdeposito ng pera ay maaaring mabayaran depende sa pamamaraan ng pagpapadala.
 • Walang mga karagdagang babayaran sa oras ng mismong pagkuha. Gayunpaman, depende sa bansang pagtatanggapan, maaaring magpataw ng mga lokal na buwis o iba pang tulad nito.
 • Bilang panlahatang panuntunan, nakatakda na ang halaga ng palitan sa panahong mapagkasunduan ang kontrata ng padala, ayon ito sa halaga ng palitan na itinakda ng MoneyGram. Ito ang halagang ginagamit upang palitan ang perang ipinadala papunta sa currency na tatanggapin ng pinadalhan.

2 Madali at Maginhawa OpenClose

Madaling magagawa ang mga request upang magpadala sa pamamagitan ng Internet, ATM, o sa ahente na convenience store. Sa aming serbisyo sa pagkuha ng pera, kung saan hindi mo kinakailangan ng bank account, maaaring matanggap ang pera nang hindi bababa sa 10 minuto.

Proseso ng pagpapadala abroad – gamit ang Internet (cash pick-up)

 • Unang Hakbang

  Pagdeposito ng pera

  Pagdeposito ng pera sa iyong reserbang account gamit ang Internet banking, atbp.

 • Ikalawang Hakbang

  Request upang magpadala

  Magpasa ng request upang magpadala (kabilang na ang bansang pagtatanggapan at pangalan, atbp.) mula sa site ng mga miyembro.

 • Ikatlong Hakbang

  Pag-isyu ng RN

  Kapag nasuri na ang request, ikaw ay aming papadalhan ng e-mail na naglalaman ng iyong reference number (RN).

 • Ikaapat na Hakbang

  Pagkuha sa lokal

  Kinakailangan ang personal na ID at ang reference number upang kunin ang pera sa lokal na opisina ng MoneyGram.

Mga madaling pamamaraan sa pagpapadala

3 Malawak na international network OpenClose

May mga alyansa ang SBI Remit sa iba’t ibang kompanya at bangko na may kinalaman sa pagpapadala ng pera, kabilang ang MoneyGram, na may remittance network na umaabot sa higit 200 bansa at rehiyon sa buong mundo.

4 Iba’t ibang currency at pamamaraan ng pagpapadala OpenClose

May dalawang uri ng pamamaraan ng pagtanggap: cash pick-up o pag-transfer sa bangko.
Sa pamamagitan ng cash pick-up, maaaring kolektahin ng tatanggap ang padalang salapi sa isa sa mga kasaping opisina ng MoneyGram.

Pamamaraan ng pagtanggap at currency

Halimbawa:

Pangalan ng Bansang Pagtatanggapan Cash pick-up Pag-transfer sa Bangko
Vietnam US dollars (USD) Vietnamese Dong (VND)
Pilipinas Peso (PHP)
US dollars (USD)
Peso (PHP)
Para sa iba pang bansa, tingnan dito

5 Customer support sa iba’t ibang wika OpenClose

Maraming empleyado ang SBI Remit na mga katutubong tagapagsalita (karamihan ay mula sa bansa sa Timog Silangang Asya) at kayang magbigay ng suporta sa wikang Hapon at marami pang iba.

Suporta para sa mga wika bukod sa Hapon

Pagkatapos piliin ang wika, mangyaring piliin ang bilang na nakalaan sa voice menu. Maaari kang pumili habang voice message kung nais mo itong hindi pakinggan.

 • 1 Magrehistro upang maging miyembro
 • 2 Mga pagbabago sa impormasyon ng pagiging miyembro
 • 3 Mga babayaran sa pagpapadala

 • 4 Mga halaga ng palitan
 • 5 Mga reference number
 • 6 Upang maiugnay sa isang operator
 • Tagalog (Pilipinas)

  Telepono:03-5652-6759
  (Tagalog: Opsyon Blg. 1)

  SBI Remit – Internasyonal na Pagpapadala ng Pera (Tagalog)

  Oras ng pagbubukas (weekdays) 08:00-22:00
  (weekends at mga pambansang holiday) 12:00-21:00

 • Tsino

  Telepono:03-5652-6759
  (Tsino: Opsyon Blg. 2)

  SBI Remit (Tsino)

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 9:00-18:00
   (weekends at mga pambansang holiday) 10:00-18:00

  • Ingles

   Telepono: 03-5652-6759
   (Ingles: Opsyon Blg. 3)

   SBI Remit (Ingles)

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 08:00-22:00
   (weekends at mga pambansang holiday) 12:00-21:00

  • Vietnamese

   Telepono:03-5652-6759
   (Vietnamese: Opsyon Blg. 5)

   SBI Remit VietNam

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 10:00-22:00
   (weekends at mga pambansang holiday) 12:00-21:00

  • Thai 

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit Thailand

   Oras ng pagbubukas11:00-21:00

  • Indonesian

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit -Indonesia

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 10:00-22:00
   (weekends) 12:00-21:00

  • Burmese

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit Myanmar

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 10:30 – 23:30
   (weekends at mga pambansang holiday) 10:30 – 20:30

  • Khmer

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit – Cambodia

   Oras ng pagbubukas13:00–22:00

  • Espanyol at
   Portuges

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit – Peru, Brazil

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 09:00 – 18:00

  • Nepali

   Mangyaring ipadala ang anumang katanungan sa SNS sa ibaba.

   SBI Remit Nepal

   Oras ng pagbubukas (weekdays) 09:00 – 18:00