Listahan ng mga bansa/rehiyon kung saan hindi maaaring magpadala, o kung saan may mga restriksiyon

Dahil sa biglaang paglaganap ng mga ilegal na pagpapadala sa mga partikular na bansa, hinihiling na makipag-ugnayan ang mga miyembro sa customer center ng SBI Remit. Kung nais nilang magpadala sa mga bansang nakalista sa ibaba, kinakailangang magsagawa ng mga paunang pagsisiyasat para sa mga perang ipinadadala sa mga bansang ito.

Mga bansa kung saan hindi maaaring magpadala

 • ・ Hilagang Korea
 • ・ Iran

Alinsunod sa Foreign Exchange at Foreign Trade Act, hindi kami makapagpapadala ng pera sa dalawang bansang nabanggit sa itaas.

Mga bansang may restriksiyon

 • ・ Pederasyon ng Russia 
 • ・ Belarus
 • ・ Moldova
 • ・ Latvia
 • ・ Ukraine
 • ・ Ghana
 • ・ Turkey
 • ・ Nigeria
 • ・ Poland
 • ・ Greece
 • ・ Georgia
 • ・ Tajikistan

Kapag nagpapadala ng pera sa isa sa mga bansang ito, muling kukumpirmahin ng SBI Remit ang layunin ng pagpapadala, kahit na nairehistro mo na ito bilang patutunguhan ng padala. Ito ay upang siguradong maiwasan ng aming mga miyembro na masangkot sa kriminal na aktibidad nang hindi sinasadya.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa at kooperasyon.

Mga sanggunian