Paggamit ng aming mga serbisyo
(mga customer pangkorporasyon)

1 Magparehistro para sa Corporate na Membership (walang bayad)

Siguruhin lamang na bago mag-apply ay nasuri muna ang checklist mula sa seksiyon ng pagpaparehistro bilang miyembro para sa mga customer pangkorporasyon (walang bayad).

2 Pagpo-post ng aplikasyon upang magparehistro ng corporate na membership at mga dokumentong kukumpirma sa iyong pagkakakilanlan

Kapag nasuri mo na ang mga detalyeng inilagay mo sa iyong aplikasyon upang maging miyembro, paki-print ito at ipadala sa aming address sa ibaba, kasama ang iba pang mga kailangang dokumento.

Kailangang dokumentasyon

 • (1) Aplikasyon para sa pagpaparehistro ng corporate membership 
  Download Dito(PDF)
   
  (→ halimbawa
 • (2) Sertipikadong kopya o bahagi ng rehistro ng kompanya, o sertipiko ng mga rehistradong usapin (mga orihinal na kopya tatlong buwan mula sa petsa nang ito ay ibinigay)
 • (3) Mga dokumentong kukumpirma sa pagkakakilanlan ng opisyal na responsable sa mga transaksiyon (karaniwan ay ang kinatawan ng kompanya).

Mangyaring ipadala sa amin ang isa sa mga sumusunod na mga dokumento upang makumpirma ang iyong pagkakakilanlan.

 • • Kopya ng lisensiya sa pagmamaneho (kailangan ang parehong likod at harap)
 • • Kopya ng health insurance card – iba't ibang uri (kailangan ang parehong likod at harap)
 • • Kopya residence card (kailangan ang parehong likod at harap)
 • • Sertipikasyon ng naitalang impormasyon sa alien registration card;
  alien registration card (orihinal)
 • • Copy ng residence certificate (juminhyo), certificate of information specified in the residence certificate (yong na-issue po sa loob ng nakaraang (3) months, at walang nakalagay na My Number info)

Address para sa mga dokumentong ipinadala sa pamamagitan ng koreo

Floor 2 Frespo Tosu, 537-1 Hondosu-machi Tosu-shi Saga
SBI Business Innovator Co., Ltd.

3 Eksaminasyon at mga prosesong administratibo

Karaniwang inaabot ng isang linggo ang SBI Remit upang isakatuparan ang aming mga eksaminasyon at prosesong administratibo kapag natanggap na namin ang iyong mga dokumento ng aplikasyon. Bilang bahagi ng aming eksaminasyon at prosesong administratibo, maaari ka naming tanungin o kontakin sa pamamagitan ng telepono o e-mail. Unawain ring maaari naming hindi tanggapin ang aplikasyon depende sa resulta ng eksaminasyon.

4 Paghahatid ng iyong Welcome Pack at pagpapadala ng rehistradong liham

 • (1) Ipadadala namin sa iyong kompanya ang Welcome Pack sa pamamagitan ng Sagawa Express.
 • (2) Upang kumpirmahin ang address ng customer, magpapadala kami ng rehistradong liham sa kaniyang address ng tirahan. Pakisigurong matatanggap ang liham.

* Pakitandaan lamang na hindi makokompleto ang pagrerehistro sa iyong membership hangga't hindi pa namin nakukumpirmang natanggap ang aming ipinadala.

5 Mag-log in sa website

Dapat gamitin ng customer ang pansamantalang login at password na nasa Welcome Pack upang makapag-log in sa members’ site.
Makokompleto ang iyong pagrehistro bilang miyembro matapos mong tanggapin ang aming mga tuntunin at kondisyon.

6 Remittance Request

Kapag nakapasok ka na sa members’ site, maaari kang humiling na magpadala ng remittance mula sa menu na “Magpadala ng pera abroad” (kailangan mo munang magdeposito ng pera sa iyong reserve account). Kung naparehistro mo na ang impormasyon ng tatanggap ng iyong padala, maaari ka ng magpadala ng pera gamit ang Remit Card o Serbisyo ng Pagpapadala sa Furikomi.

7 Pagbibigay ng Reference Number

Lalabas ang Reference Number sa screen kapag natanggap na ang remittance request.
Ang Reference Number ay ipapadala sa iyong inirehistrong e-mail address at sa iyong mobile number sa pamamagitan ng SMS.
I-tsek ang iyong e-mail kung nagpadala ka ng pera gamit ang Remit Card, Serbisyo ng Pagpapadala sa Furikomi, o Serbisyo ng Pagpapadala sa Convenience Store.

Halimbawa ng SMS notification ng Reference Number

[SMS]
RN:12345678 / AMOUNT:10.000.00PHP / NAME:firstnamexxxxx / RATE:0.511565PHP

[Paliwanag]
RN : Reference Number
AMOUNT:Halaga ng matatanggap
PANGALAN: Pangalan ng tatanggap (unang pangalan lamang)
RATE: halaga ng palitan

8 Transaksiyon

 • Cash Pick-up

  Maaaring kunin ng tatanggap ang padala nang naka-cash mula sa opisina ng MoneyGram sa partikular na bansa sa pamamagitan ng pagpapapakita ng Reference Number at personal ID.

 • Pag-transfer sa bank account

  Tingnan kung ang pera ay pumasok sa iyong bank account
  Pakitandaan na ang oras na kakailanganin bago dumating ang pera ay iba’t iba depende sa bansang pagtatanggapan at paraan ng pagpapadala.

Bayad sa mga paninda

Ang Kompanya A, isang small-to-medium sized na apparel business, ay nagpaplanong magbenta ng mga damit pansanggol Ngunit ang kompanya ay walang sariling pabrika, kaya hinilingan nito ang isang pabrika sa Tsina upang magbigay ng serbisyong OEM Bawat buwan, direktang nagpapadala ng bayad ang accounting officer ng Kompanya A sa pabrika para sa mga itinitinda sa Japan

Mga benepisyo
 • Ang mga paninda ay hindi ipinadadala hangga't hindi nakukumpirma ang bayad; samakatuwid, dahil ang pera ay dumarating nang real time, nababawasan din ang oras na ginugugol upang maghintay na maipadala ang mga paninda.
 • Ang opisyal sa accounting ay hindi na kailangang pumunta ng bangko upang magpadala ng pera.
 • Ang mga pera ay maaaring ipadala online, kahit sa katapusan ng linggo o sa mga pambansang holiday.

Bayad para sa mga nagawang serbisyo

Ang Kompanya B ay nagpapatakbo ng isang online language school at linggu-linggong nagpapadala ng pera abroad upang bayaran ang matrikula ng bawat guro sa mga bansang tulad ng Pilipinas at Estados Unidos.

Mga benepisyo
 • Madali mong magagamit ang aming mga serbisyo sa maliit na halaga lamang at kahit sa mabababang halaga ng padala.
 • Makapagpapadala ka ng pera mula sa iyong bahay kung wala kang oras magpunta sa bangko.

Bayad sa renta ng mga opisina sa ibang bansa at mga sweldo ng lokal na empleyado

Ang Kompanya C na may punong opisina sa Japan at lokal na opisina sa Tsina ay gumagamit ng padalang pera abroad upang magpasweldo ng mga empleyado, dahil ito ay direktang binabayaran mula sa punong opisina.

Mga benepisyo
 • Nakatitipid ng pera ang kompanya dahil mula Japanese yen ay nakapagpapadala ito ng Chinese yuan upang maiwasan ang sobra-sobrang bayad sa foreign exchange.